/
262
Nông nghiệp các bon thấp
nong-nghiep-cac-bon-thap
category

Bắc Giang chuyển đổi đất trồng lúa: Tăng hiệu quả canh tác

Vụ mùa năm nay, nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Giang mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Nhờ đó đã khai thác được tiềm năng, lợi thế đồng đất, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.
08:40 - 30/06/2021
988 lượt xem

Dự án Lcasp - hiệu quả thiết thực đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lục Ngạn

BGTV- Những năm trở lại đây, bên cạnh việc phát triển thế mạnh là cây ăn quả thì các hộ nông dân ở Lục Ngạn cũng tập trung phát triển các trang trại chăn...
09:59 - 15/07/2019
2,004 lượt xem

Hỗ trợ toàn diện xử lý chất thải chăn nuôi cho đồng bào vùng cao

BGTV- Với sự hỗ trợ theo chuỗi, toàn diện xử lý chất thải trong chăn nuôi, nhất là cho đồng bào vùng cao, thời gian qua dự án Lcasp đã tạo hiệu quả thiết...
10:16 - 12/07/2019
1,862 lượt xem

Hiệu quả sau 5 năm triển khai hỗ trợ xử lý toàn diện chất thải chăn nuôi

BGTV- Từ nguồn vốn vay ngân hàng thế giới ADB, trong những năm qua, Ban quan lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp đã triển khai hỗ trợ các hộ chăn...
08:48 - 11/07/2019
2,291 lượt xem

Dự án LCASP chú trọng hỗ trợ về chất

BGTV- Nếu như trước đây dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp chỉ hỗ trợ các mô hình chăn nuôi quy mô nhỏ bằng các hầm khí sinh học biogas, thì đến nay...
08:04 - 11/07/2019
2,664 lượt xem

Hiệu quả mô hình tưới tiết kiệm sử dụng nước thải sau biogas ở Lục Nam

BGTV- Trong những năm qua, dự án Lcasp tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ, giúp cho các hộ nông dân khá hiệu quả trong việc xử lý nguồn chất thải. Một trong số đó...
17:59 - 10/07/2019
2,405 lượt xem

Hiệu quả mô hình biogas ở huyện miền núi Yên Thế

BGTV- Trong những năm gần đây, nhờ mô hình biogas của Ban quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp đã giúp cho đồng bào dân tộc ở huyện miền núi Yên...
16:01 - 08/07/2019
2,899 lượt xem

Hiệu quả hợp phần quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi

BGTV- Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, thời gian qua Ban quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp đã hỗ trợ các hộ dân hợp...
17:08 - 05/07/2019
1,717 lượt xem

Hiệu quả máy tách phân xử lý chất thải chăn nuôi

BGTV- Về lý do tại sao các trang trại chăn nuôi đã lắp đặt các hầm biogas nhưng vẫn gây ô nhiễm, dự án LCASP đã chỉ ra nguyên nhân chính. Mô hình hệ thống...
08:02 - 02/07/2019
3,578 lượt xem

Mô hình tưới tiết kiệm cây có múi sau xử lý biogas

BGTV- Công trình khí sinh học biogas quy mô chăn nuôi nông hộ trong những năm qua đã giúp giảm thiều tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Song...
08:52 - 28/06/2019
3,745 lượt xem

Việt Yên: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng nhờ hầm khí biogas

BGTV- Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi, vấn đề ô nhiễm môi trường được đặt ra. Trước thực trạng này, mô hình hầm khí sinh học biogas của...
08:52 - 28/06/2019
1,598 lượt xem