/
276
90 năm đảng CSVN
90-nam-dang-csvn
category

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Đảng CSVN quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới

BGTV- Góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ Bắc Giang, những cống hiến vĩ đại của Bác đối với sự nghiệp Cách mạng, cũng như những thành tựu to lớn của...
09:14 - 13/11/2019
6,116 lượt xem

Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu ​90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

BGTV- Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng...
14:20 - 10/09/2019
3,700 lượt xem