/

Bắc Giang: Tuyển dụng 560 giáo viên, giảng viên

BGTV- Tỉnh Bắc Giang tổ chức xét tuyển giáo viên, giảng viên năm 2021, theo đó năm 2021 có 560 chỉ tiêu được tuyển dụng cho các vị trí việc làm cụ thể.
15:57 - 23/06/2021
2,602 lượt xem

Bắc Giang tuyển dụng 251 viên chức y tế năm 2021

BGTV- Ngày 19/2/2021 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức y tế năm 2021, theo đó có 251 chỉ tiêu được tuyển dụng vào các vị trí việc...
10:24 - 23/02/2021
8,369 lượt xem

Bắc Giang: Xét tuyển viên chức y tế chỉ tiêu năm 2019

BGTV- Ngày 03/01/2020 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc Xét tuyển viên chức y tế chỉ tiêu năm 2019.
15:21 - 06/01/2020
2,393 lượt xem

Quy chế tuyển dụng PTV Đài PT&TH Bắc Giang 2018

BGTV- Đài PT&TH vừa có Quyết định ban hành Quy chế sát hạch chuyên môn, tuyển dụng phát thanh viên Đài PT&TH tỉnh Bắc Giang năm 2018.
14:27 - 18/09/2018
1,435 lượt xem

Tuyển PTV,BTV dẫn chương trình

BGTV- Đài PT&TH Bắc Giang tổ chức tuyển dụng PTV, BTV dẫn các chương trình phát thanh, truyền hình.
08:59 - 01/08/2018
11,811 lượt xem

Tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2018

BGTV- Ngày 19/6/2018 Hội đồng Tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 1969/KH-HĐ về việc Xét tuyển dụng giao viên năm 2018.
07:43 - 22/06/2018
8,554 lượt xem