/
301
Thông báo
thong-bao
category

Cuộc thi báo chí viết về chủ đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình của tỉnh Bắc Giang năm 2024

BGTV - Cuộc thi báo chí viết về chủ đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình của tỉnh Bắc Giang năm 2024 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức...
15:59 - 10/04/2024
1,945 lượt xem

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III

BGTV- Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì; Hội Nghệ...
14:21 - 09/04/2024
2,048 lượt xem

Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Bắc Giang” lần thứ 2, năm 2024

BGTV - Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Bắc Giang" lần thứ 2, năm 2024 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp về vùng đất và con người, phong cảnh; phong...
15:58 - 11/03/2024
2,135 lượt xem

Bắc Giang phối hợp phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục năm 2024

BGTV- Mới đây BCĐ Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số...
09:26 - 11/03/2024
2,169 lượt xem

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

BGTV - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 17/3/2024
14:07 - 23/02/2024
2,301 lượt xem

Công ty TNHH Fukang tuyển dụng gấp 5000 công nhân lắp ráp linh kiện điện tử

BGTV - Do tình hình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển trong việc mở rộng quy mô sản xuất, công ty TNHH Fukang cần tuyển gấp 5.000 lao động phổ...
09:18 - 02/02/2024
3,068 lượt xem

Thông báo xét tuyển viên chức Y tế năm 2023

BGTV- Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh, theo đề nghị của Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xét tuyển viên...
16:15 - 20/12/2023
5,370 lượt xem

Lấy ý kiến nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Lục Nam năm 2023

BGTV- Để công khai minh bạch trong việc thẩm tra công nhận huyện nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự...
14:23 - 14/11/2023
2,000 lượt xem

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

BGTV- Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán...
14:26 - 08/11/2023
2,518 lượt xem

Danh mục một số địa chỉ, website của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp nhận, cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp

BGTV- Sở Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các cơ quan tổng hợp, xây dựng tài liệu Danh mục một số địa chỉ, website của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn...
16:24 - 04/10/2023
2,079 lượt xem

Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2023.

BGTV- Ngày 25/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 142/KHUBND về Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện...
14:31 - 06/09/2023
3,660 lượt xem

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ II

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông...
11:07 - 24/08/2023
2,266 lượt xem

Lấy ý kiến Nhân dân đối với 10 cá nhân đề cử tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” năm 2023

BGTV- Thực hiện Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh...
09:47 - 04/08/2023
3,158 lượt xem

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”

BGTV- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 95-KH/BCĐ tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi...
14:08 - 28/07/2023
2,542 lượt xem

Phát động cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

BGTV - Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành...
15:54 - 26/07/2023
2,199 lượt xem

Phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu nhân 100 năm Ngày thành lập Đảng

BGTV- Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023 - 2024" được Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL phát động hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành...
14:45 - 27/06/2023
1,961 lượt xem

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Bắc Giang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa ban hành Thông báo Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Bắc...
09:47 - 26/06/2023
2,832 lượt xem

Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Quyết định Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nơi công cộng

BGTV- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
14:36 - 29/05/2023
2,180 lượt xem

Thi tuyển công chức tỉnh Bắc Giang năm 2023

BGTV- Nhằm tuyển dụng bổ sung đội ngũ công chức đảm bảo có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu nghề nghiệp,...
14:21 - 11/04/2023
4,191 lượt xem

Bắc Giang: Tuyển dụng viên chức năm 2023

BGTV- Ngày 10/4/2023, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023 với 130 chỉ tiêu sẽ được tuyển dụng.
15:07 - 10/04/2023
8,306 lượt xem

Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

BGTV- Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023 là sự tiếp nối...
20:51 - 28/03/2023
2,455 lượt xem

Bắc Giang tuyển bổ sung 160 chỉ tiêu giáo viên Tiểu học năm 2023

BGTV- Ngày 15/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về xét tuyển giáo viên năm 2023, theo Kế hoạch, toàn tỉnh sẽ tuyển dụng 160 chỉ tiêu giáo...
12:49 - 17/01/2023
3,354 lượt xem

Đài PT&TH Bắc Giang triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

BGTV- Thực hiện công văn số 1379/STP-VB&QLXLVPHC ngày 16/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận...
11:39 - 25/11/2022
2,529 lượt xem

Quy chế Cung cấp thông tin của Đài PT&TH Bắc Giang

BGTV- Ngày 23/11/2022, Đài PT&TH Bắc Giang ban hành Quyết định số 282 về việc ban hành Quy chế Cung cấp thông tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc...
11:01 - 25/11/2022
2,256 lượt xem

Bắc Giang hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022

BGTV- Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022, sẽ diễn ra từ 17.10.2022 đến 12.12.2022. Cuộc thi nhằm tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần...
11:20 - 17/10/2022
2,540 lượt xem