/
301
Thông báo
thong-bao
category

Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Quyết định Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nơi công cộng

BGTV- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
14:36 - 29/05/2023
1,976 lượt xem

Thi tuyển công chức tỉnh Bắc Giang năm 2023

BGTV- Nhằm tuyển dụng bổ sung đội ngũ công chức đảm bảo có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu nghề nghiệp,...
14:21 - 11/04/2023
2,950 lượt xem

Bắc Giang: Tuyển dụng viên chức năm 2023

BGTV- Ngày 10/4/2023, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023 với 130 chỉ tiêu sẽ được tuyển dụng.
15:07 - 10/04/2023
4,004 lượt xem

Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

BGTV- Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023 là sự tiếp nối...
20:51 - 28/03/2023
2,225 lượt xem

Bắc Giang tuyển bổ sung 160 chỉ tiêu giáo viên Tiểu học năm 2023

BGTV- Ngày 15/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về xét tuyển giáo viên năm 2023, theo Kế hoạch, toàn tỉnh sẽ tuyển dụng 160 chỉ tiêu giáo...
12:49 - 17/01/2023
2,739 lượt xem

Đài PT&TH Bắc Giang triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

BGTV- Thực hiện công văn số 1379/STP-VB&QLXLVPHC ngày 16/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận...
11:39 - 25/11/2022
2,359 lượt xem

Quy chế Cung cấp thông tin của Đài PT&TH Bắc Giang

BGTV- Ngày 23/11/2022, Đài PT&TH Bắc Giang ban hành Quyết định số 282 về việc ban hành Quy chế Cung cấp thông tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc...
11:01 - 25/11/2022
2,149 lượt xem

Bắc Giang hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022

BGTV- Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022, sẽ diễn ra từ 17.10.2022 đến 12.12.2022. Cuộc thi nhằm tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần...
11:20 - 17/10/2022
2,213 lượt xem

Bắc Giang tuyển dụng 334 viên chức Y tế năm 2022

BGTV- UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức y tế năm 2022, theo đó có 334 chỉ tiêu được tuyển dụng vào các vị trí, việc làm của...
15:44 - 30/08/2022
4,283 lượt xem

Lấy ý kiến Nhân dân đối với 10 cá nhân đề cử tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” năm 2022

BGTV- Thực hiện Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh...
17:30 - 29/08/2022
3,121 lượt xem

Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

BGTV- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai có Công văn số 729-CV/BTGTU về việc phối hợp triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước...
09:43 - 29/08/2022
3,222 lượt xem

Hồ sơ thủ tục giải quyết thêm chế độ trợ cấp thương binh đồng thời là bệnh binh và thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

BGTV- Chính phủ vừa ban hành quy định về giải quyết thêm chế độ thương binh đồng thời là bệnh binh, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.
16:21 - 11/08/2022
3,063 lượt xem

Sở Tư pháp công khai số điện thoại tiếp nhận kiến nghị, phản ánh những tiêu cực, vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

BGTV- Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Sở Tư pháp Bắc Giang đã ban hành công văn số 47/TB-STP công khai số điện thoại tiếp nhận kiến nghị, phản ánh những tiêu...
15:22 - 01/08/2022
3,178 lượt xem

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2022

BGTV - Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 ưu đãi theo chương trình thí điểm của bộ NN & PTNT.
10:08 - 20/07/2022
3,427 lượt xem

Bắc Giang tuyển dụng giáo viên, giảng viên năm 2022

BGTV- Tỉnh Bắc Giang tổ chức xét tuyển giáo viên, giảng viên hàng năm, theo đó năm 2022 có 534 chỉ tiêu sẽ được tuyển dụng cho các vị trí việc làm cụ...
16:50 - 07/07/2022
6,635 lượt xem

Triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật an ninh mạng và nhận diện thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng"

BGTV- Ngày 30/6/2022 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật an ninh mạng và nhận diện thủ đoạn tội...
15:40 - 06/07/2022
3,092 lượt xem

Triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2022

BGTV- Ngày 09/06/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND về thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường...
16:09 - 22/06/2022
3,506 lượt xem

Thông báo tuyển nữ PTV, BTV dẫn chương trình

20:39 - 19/02/2022
2,612 lượt xem

Bắc Giang: Tuyển dụng 560 giáo viên, giảng viên

BGTV- Tỉnh Bắc Giang tổ chức xét tuyển giáo viên, giảng viên năm 2021, theo đó năm 2021 có 560 chỉ tiêu được tuyển dụng cho các vị trí việc làm cụ...
15:57 - 23/06/2021
3,048 lượt xem

Bắc Giang tuyển dụng 251 viên chức y tế năm 2021

BGTV- Ngày 19/2/2021 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức y tế năm 2021, theo đó có 251 chỉ tiêu được tuyển dụng vào các vị trí việc...
10:24 - 23/02/2021
9,808 lượt xem

Bắc Giang: Xét tuyển viên chức y tế chỉ tiêu năm 2019

BGTV- Ngày 03/01/2020 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc Xét tuyển viên chức y tế chỉ tiêu năm 2019.
15:21 - 06/01/2020
2,599 lượt xem

Quy chế tuyển dụng PTV Đài PT&TH Bắc Giang 2018

BGTV- Đài PT&TH vừa có Quyết định ban hành Quy chế sát hạch chuyên môn, tuyển dụng phát thanh viên Đài PT&TH tỉnh Bắc Giang năm 2018.
14:27 - 18/09/2018
1,791 lượt xem

Tuyển PTV,BTV dẫn chương trình

BGTV- Đài PT&TH Bắc Giang tổ chức tuyển dụng PTV, BTV dẫn các chương trình phát thanh, truyền hình.
08:59 - 01/08/2018
12,925 lượt xem

Tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2018

BGTV- Ngày 19/6/2018 Hội đồng Tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 1969/KH-HĐ về việc Xét tuyển dụng giao viên năm 2018.
07:43 - 22/06/2018
8,757 lượt xem