223
/
55248
Bảng giá Quảng cáo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang năm 2018
bang-gia-quang-cao-dai-phat-thanh-va-truyen-hinh-bac-giang-nam-2018
news

Bảng giá Quảng cáo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang năm 2018

Thứ 6, 17/11/2017 | 15:34:59
42,978 lượt xem

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO, DỊCH VỤ CỦA ĐÀI PT – TH BẮC GIANG NĂM 2018

(Theo Quyết định số .........../QĐ-PT&TH ngày 15/11/2017)

         Các loại giá trong Bảng giá này được tính bằng VNĐ và  đã bao gồm thuế GTGT.

I- QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH

1. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ (bằng hình ảnh):

Thời điểm quảng cáo
Thời gian
Mức giá 1 lần phát sóng
10 giây
15 giây
20 giây
30 giây
Buổi sáng
( 6h00-11h00)
500,000
600,000
700,000
1,000,000
Buổi trưa ( 11h00-13h00)
Ngoài phim và giải trí

1,200,000
1,400,000
1,700,000
2,500,000
Trong phim và giải trí
11h45
2,000,000
2,400,000
2,800,000
4,000,000
Buổi chiều ( 13h-18h55)
Ngoài phim và giải trí
13h00-17h00
1,200,000
1,400,000
1,700,000
2,500,000
Trong phim và giải trí
17h00-18h00
2,000,000
2,400,000
2,800,000
4,000,000
Trước Bản tin thế giới
18h55
2,500,000
3,000,000
3,600,000
5,000,000
Buổi tối ( 18h59-24h00)
Trước CT thời sự VTV
18h59
5,000,000
6,000,000
7,000,000
10,000,000
Sau CT thời sự VTV ( 1 cut 30 giây )
19h40
6,000,000
7,200,000
8,600,000
12,000,000
Trước Bản tin thời sự  Bắc Giang
19h45
6,000,000
7,200,000
8,600,000
12,000,000
Sau Bản tin thời sự  Bắc Giang
20h13
6,000,000
7,200,000
8,600,000
12,000,000
Sau Bản tin DBTT Bắc Giang
20h15
5,500,000
6,600,000
8,000,000
11,000,000
Trước phim tối NN ( 01 )
20h40
5,000,000
6,000,000
7,000,000
10,000,000
Trong phim tối ( 01 )
20h45
6,000,000
7,200,000
8,600,000
12,000,000
Sau phim tối 01 – trước phim tối 02
21h30
1,000,000
1,200,000
1,400,000
2,000,000
Trong phim cuối ngày ( 02 ) T2-T6
22h45
1,200,000
1,400,000
1,700,000
2,500,000
Trong giải trí ( T7-CN)
22h45
500,000
600,000
700,000
1,000,000
Các chương trình cuối ngày
23h-hết
300,000
400,000
500,000
700,000


* Các TVC quảng cáo có thời lượng vượt mức chuẩn 10 giây, 15 giây, 20 giây, 30 giây thì mỗi giây tăng thêm được tính bằng mức giá của thời điểm đó trên 1 giây nhân với số giây  tăng thêm.

 2. Chương trình giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm (bằng hình ảnh):

- Áp dụng đối với các chương trình có độ dài từ 3 phút trở lên, giới thiệu về quy trình sản xuất, tổ chức họat động và sản phẩm của các doanh nghiệp, nhà sản xuất. Thời điểm phát sóng cụ thể theo thỏa thuận giữa Đài và khách hàng, không phát sóng trong các chương trình phim và giải trí.

- Từ 18h30 đến 21h00, giá được tính bằng 40% giá quảng cáo cùng thời điểm.

- Các thời điểm còn lại, giá được tính bằng 30% giá quảng cáo cùng thời điểm.

3. Chạy chữ, pop up chân màn hình,  panel ( Không áp dụng giảm giá và trích hoa hồng )

- Chèn panel: Tính theo giá trung bình của 1 giây ( x )  thời lượng của panel tại thời điểm phát sóng.

- Chèn logo, chạy chữ, pop up động hoặc tĩnh, không có âm thanh, chạy chân màn hình, chiều cao không vượt quá 1/8 màn hình.

a. Tính theo từng lần quảng cáo                                                       Đơn vị tính: VNĐ

MÃ GIỜ
KHUNG GIỜ
Chương trình
GIÁ QUẢNG CÁO 1 LẦN
Bắt đầu
Kết thúc
10s
15s
20s
25s
Sáng
6:00
10:30
Chuyên mục, chuyên đề, phim truyện
100.000
140.000
170.000
200.000
Trưa
10:30
12:35
Ca nhạc, thiếu nhi, phim truyện
150.000
200.000
250.000
300.000
Chiều 1
12:35
16:30
Chuyên mục, chuyên đề, phim truyện
100.000
140.000
170.000
200.000
Chiều 2
16:30
19:00
Thiếu nhi, thể thao, phim truyện
150.000
200.000
250.000
300.000
Tối 1
20:15
21:25
Chuyên đề, giải trí, phim truyện
200.000
280.000
370.000
400.000
Tối 2
21:25
23:30
Giải trí, phim truyện
100.000
140.000
170.000
200.000


b. Gói quảng cáo 1 tháng.

MÃ GIỜ
KHUNG GIỜ
Chương trình
GIÁ QUẢNG CÁO 1 THÁNG
Bắt đầu
Kết thúc
10s
15s
20s
25s
Sáng
6:00
10:30
Chuyên mục, chuyên đề, phim truyện
2.400.000
3.200.000
4.000.000
4.800.000
Trưa
10:30
12:35
Ca nhạc, thiếu nhi, phim truyện
2.800.000
3.600.000
4.400.000
5.200.000
Chiều 1
12:35
16:30
Chuyên mục, chuyên đề, phim truyện
2.400.000
3.200.000
4.000.000
4.800.000
Chiều 2
16:30
19:00
Thiếu nhi, thể thao, phim truyện
2.800.000
3.600.000
4.400.000
5.200.000
Tối 1
20:15
21:25
Chuyên đề, giải trí, phim truyện
3.200.000
4.000.000
4.800.000
5.600.000
Tối 2
21:25
23:30
Giải trí, phim truyện
2.400.000
3.200.000
4.000.000
4.800.000


c. Các gói quảng cáo:

+ 6 tháng: Quảng cáo 1 tháng x 6 tháng = ( 28.000.000đ  x 85% = 23.800.000đ )

+ 1 năm: Quảng cáo 1 tháng x 12 tháng = ( 56.000.000đ x 75% = 42.000.000đ )

4. Các thông tin quảng cáo bảng chữ vi tính: (Đơn giá: đ/30 giây)

                                       Nội dung
Thời điểm
Thông tin quảng cáo
Từ 5h30 – trước 17h00
600.000
Từ 17h00 –trước 19h00
800.000
Từ 18h30 –trước 21h00
1.000.000
Từ 21h00 –  hết ngày
600.000
Thông tin xã hội và nhân đạo (Không phát sóng trong chương trình tối ) : 500.000/ 30 giây


* Các thông tin thương mại phát trong chương trình phim và giải trí: Tính bằng 70%  giá  quảng cáo bằng hình ảnh cùng thời điểm.

* Bản thông tin quảng cáo vượt quá 30 giây thì những giây tăng thêm được tính bằng giá của 1 giây tại thời điểm đó nhân với số giây vượt quá.

II- QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH:

   300.000VND/ 30 giây

* Bản thông tin quảng cáo vượt quá 30 giây thì những giây tăng thêm được tính bằng giá của 1 giây tại thời điểm đó nhân với số giây vượt quá.

III. QUẢNG CÁO TRÊN WEBSITE: bacgiangtv.vn 

Quảng cáo trên trang điện tử theo định dạng JPG và GIF.

Kích thước banner theo chiều ngang : 960 x 140 pixels: 3.000.000 VND/ tháng.

Kích thước banner theo chiều dọc : 600 x 800 pixels: 5.000.000 VND/ tháng.

Bài viết quảng bá: 3.000.000 VND/ bài.

Tin quảng bá: 1.000.000 VND/ tin. 

Tỷ lệ giảm giá và trích hoa hồng

Giá trị hợp đồng
Tỷ lệ giảm giá %
Từ 10 triệu        - dưới 20 triệu
5%
Từ 20 triệu      - dưới 50 triệu
8%
Từ 50 triệu      - dưới 100 triệu
10%
Từ 100 triệu      - dưới 200 triệu
14%
Từ 200 triệu      - dưới 500 triệu
16%
Từ 500 triệu    - dưới 800 triệu
18%
Từ 800 triệu    - dưới 1 tỷ
20%
Từ 1 tỷ    - dưới 1 tỷ 500 triệu
25%
Từ 1 tỷ 500 triệu    - dưới 1 tỷ 800 triệu
27%
Từ 1 tỷ 800 triệu - 2 tỷ  đồng
 30 %


- Tỷ lệ giảm giá được tính cho khách hàng được tính trong 1 lần ký hợp đồng đạt từ 10 triệu đồng trở lên và được trừ trên hợp đồng .

- Khách hàng có doanh số quảng cáo vượt mức 2 tỷ đồng, khách hàng có doanh số quảng cáo vượt mức cam kết theo hợp đồng, khách hàng thanh toán trước, khách hàng thường xuyên có chương trình hợp tác với Đài mang lại hiệu quả tốt thì ngoài mức giảm giá trên còn được giám đốc Đài TH&TH Bắc Giang xem xét cho hưởng thêm mức giảm giá bổ sung hoặc mức thưởng bằng các spot quảng cáo tùy theo từng hợp đồng cụ thể.

- Đối với những trường hợp là khách hàng trực tiếp sản xuất có doanh số cao, doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm hữu ích cho xã hội, sản phẩm vì môi trường thì ngoài mức giảm giá theo tỷ lệ trên, Giám đốc Đài PT&TH Bắc Giang xem xét áp dụng mức giá ưu đãi.

- Đối với khách hàng khi quảng cáo các sản phẩm của mình nếu không chọn giảm giá trên hợp đồng thì được trích hoa hồng bằng  80% tỷ lệ giảm giá cùng doanh số.

      Quy định này được áp dụng từ 01/01/2018, các quy định về quảng cáo của Đài trước đây không còn hiệu lực thi hành.                   

Liên hệ Phòng Dịch vụ - Quảng cáo: Tel: 02403. 859 854 - Fax: 02403. 854 490.

Thông tin bảng giá và chương trình trên website: bacgiangtv.vn

  • Từ khóa

Nhà vệ sinh trường học cũng là nỗi sợ hãi của trẻ con nhiều quốc gia

Ngay ở những nước có nền kinh tế phát triển, nhà vệ sinh trường học vẫn thường xuyên là mối lo ngại hàng đầu của nhiều phụ huynh, học sinh.
16:29 - 08/09/2022
1,914 lượt xem

Bảng giá quảng cáo, dịch vụ của Đài PT&TH Bắc Giang năm 2021

BGTV- Bảng giá Bảng giá quảng cáo, dịch vụ của Đài PT&TH Bắc Giang năm 2021 được tính bằng VNĐ và đã bao gồm thuế GTGT.
14:27 - 18/11/2019
40,884 lượt xem

Bảng giá quảng cáo, dịch vụ của Đài PT&TH Bắc Giang năm 2019

(Theo Quyết định số 242 /QĐ-PT&TH ngày 26/11/2018) Các loại giá trong Bảng giá này được tính bằng VNĐ và đã bao gồm thuế GTGT.
16:10 - 02/01/2019
33,640 lượt xem