223
/
53972
Bảng giá Quảng cáo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang năm 2017
bang-gia-quang-cao-dai-phat-thanh-va-truyen-hinh-bac-giang-nam-2017
news

Bảng giá Quảng cáo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang năm 2017

Thứ 7, 07/10/2017 | 10:49:09
23,596 lượt xem

  UBND TỈNH BẮC GIANG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO, DỊCH VỤ CỦA ĐÀI PT – TH BẮC GIANG NĂM 2017

(Theo Quyết định số .........../QĐ-PT&TH ngày ................)

Các loại giá trong Bảng giá này được tính bằng VNĐ và  đã bao gồm thuế GTGT.

 I- Quảng cáo trên sóng Truyền hình

1. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ (bằng hình ảnh):

Thời điểm quảng cáo
Thời gian
Mức giá 1 lần phát sóng
10 giây
15 giây
20 giây
30 giây
Buổi sáng
( 6h00-11h00)
700.000
850.000
1.000.000
1.200.000
Buổi trưa ( 11h00-13h00)
Ngoài phim và giải trí

1.400.000
1.700.000
2.000.000
2.400.000
Trong phim và giải trí

1.600.000
2.500.000
3.000.000
3.600.000
Buổi chiều ( 13h-18h55)
Ngoài phim và giải trí

1.700.000
2.000.000
2.400.000
3.000.000
Trong phim và giải trí

2.000.000
2.500.000
3.200.000
4.000.000
Trước Bản tin thế giới
18h55
2.200.000
3.000.000
3.600.000
4.200.000
Trước CT thời sự VTV
( 1 cut 30” – đăng ký sớm)
18h59’30”
3.600.000
4.200.000
6.000.000
7.200.000
Buổi tối ( 19h00-24h00)

Sau CT thời sự VTV – Trước BTDBTT
( 1 cut 30” – đăng ký sớm)
19h40
4.300.000
6.000.000
7.500.000
9.000.000
Trước Bản tin Thời sự Bắc Giang (có 60 giây)
19h45
Sau bản tin dự báo thời tiết
20h10
3.600.000
4.200.000
6.000.000
7.200.000
Trước phim tối NN ( 01 )
20h30
Trong phim tối NN ( 01 )
20h35-21h30
4.300.000
6.000.000
7.500.000
9.000.000
Sau phim 01 – trước phim tối 02
21h30-22h30
1.700.000
2.200.000
3.000.000
3.600.000
Trong phim tối NN ( 02 ) T2-T6
22h35
2.400.000
3.600.000
4.200.000
4.800.000
Trong ca nhạc quốc tế ( T7-CN)
21h45-22h20
1.700.000
2.200.000
3.000.000
3.600.000
Các chương trình cuối ngày
23h15-hết
500.000
600.000
800.000
1.000.000


* Các TVC quảng cáo có thời lượng vượt mức chuẩn 10 giây, 15 giây, 20 giây, 30 giây thì mỗi giây tăng thêm được tính bằng mức giá của thời điểm đó trên 1 giây nhân với số giây  tăng thêm.

2. Chương trình giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm (bằng hình ảnh):

- Áp dụng đối với các chương trình có độ dài từ 3 phút trở lên, giới thiệu sơ lược về quy trình sản xuất, tổ chức họat động và sản phẩm của các doanh nghiệp, nhà sản xuất. Thời điểm phát sóng cụ thể theo thỏa thuận giữa Đài và khách hàng, không phát sóng trong các chương trình phim và giải trí.

- Từ 18h30 đến 21h00, Giá được tính bằng 40% giá quảng cáo cùng thời điểm.

- Các thời điểm còn lại, giá được tính bằng 30% giá quảng cáo cùng thời điểm.

3. Chèn logo, chạy chữ, pop up,  panel:

- Chèn logo, chạy chữ, pop up động hoặc tĩnh, không có âm thanh, chạy chân màn hình, chiều cao không vượt quá 1/6 màn hình.

Thời điểm
Giá 1 lần xuất hiện 10 giây
Từ 18h30 đến 24h00
500.000đ.
Các thời điểm khác
200.000đ


- Panel 5 giây ( khung hình sau các chương trình giải trí ): 500.000đ/lần.

.4. Các thông tin quảng cáo bảng chữ vi tính, không: (Đơn giá: đ/30 giây)

                  Nội dung
Thời điểm
Thông tin quảng cáo
Thông tin xã hội và nhân đạo
Từ 5h30 – trước 17h00
500.000
300.000
Từ 17h00 –trước 19h00
700.000
Không phát sóng trong chương trình tối
Từ 18h30 –trước 21h00
1.000.000
Từ 21h00 –  hết ngày
500.000


* Các thông tin thương mại phát trong chương trình phim và giải trí: Tính bằng 70%  giá  quảng cáo bằng hình ảnh cùng thời điểm.

* Bản thông tin quảng cáo vượt quá 30 giây thì những giây tăng thêm được tính bằng giá của 1 giây tại thời điểm đó nhân với số giây vượt quá.

II- Quảng cáo trên sóng Phát thanh: 300.000đ/30giây

* Bản thông tin quảng cáo vượt quá 30 giây thì những giây tăng thêm được tính bằng giá của 1 giây tại thời điểm đó nhân với số giây vượt quá.

III. Quảng cáo trên Báo Điện tử ( theo thỏa thuận )

 IV. Tỷ lệ giảm giá và hoa hồng quảng cáo.

Giá trị hợp đồng
Tỷ lệ giảm giá %
Từ 10 triệu        - dưới 20 triệu
5%
Từ 20 triệu      - dưới 50 triệu
8%
Từ 50 triệu      - dưới 100 triệu
10%
Từ 100 triệu      - dưới 200 triệu
14%
Từ 200 triệu      - dưới 500 triệu
16%
Từ 500 triệu    - dưới 800 triệu
18%
Từ 800 triệu    - dưới 1 tỷ
20%
Từ 1 tỷ    - dưới 1 tỷ 500 triệu
25%
Từ 1 tỷ 500 triệu    - dưới 2 tỷ
27%
Từ 2 tỷ  trở lên
28 đến 30 %


- Tỷ lệ giảm giá được tính cho khách hàng được tính trong 1 lần ký hợp đồng đạt từ 10 triệu đồng trở lên và được trừ trên hợp đồng .

- Khách hàng thường xuyên, có doanh số quảng cáo vượt mức 1 tỷ đồng, khách hàng có doanh số cao và thanh toán ngay, khách hàng thường xuyên có chương trình hợp tác với Đài mang lại hiệu quả tốt  thì ngoài mức giảm giá trên còn được giám đốc Đài TH&TH Bắc Giang xem xét cho hưởng thêm mức giảm giá bổ sung tùy theo từng hợp đồng cụ thể.

- Đối với những trường hợp là khách hàng trực tiếp sản xuất mang lại doanh số cao cho Đài, doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm mới, Giám đốc Đài PT&TH Bắc Giang xem xét áp dụng mức giá ưu đãi cho từng hợp đồng cụ thể.

- Đối với khách hàng khi quảng cáo các sản phẩm của mình nếu không chọn giảm giá trên hợp đồng thì được trích hoa hồng bằng  80% tỷ lệ giảm giá cùng doanh số.

      Quy định này được áp dụng trong năm 2017, các quy định về quảng cáo của Đài trước đây không còn hiệu lực thi hành.                                                                                                                       

Liên hệ Phòng Dịch vụ - Quảng cáo: Tel: 02403. 859 854 - Fax: 02403. 854 490.

              Email: vietdungbbs@gmail.com

                   Thông tin bảng giá và chương trình trên bacgiangtv.vn

  • Từ khóa

Bảng giá quảng cáo, dịch vụ của Đài PT&TH Bắc Giang năm 2021

BGTV- Bảng giá Bảng giá quảng cáo, dịch vụ của Đài PT&TH Bắc Giang năm 2021 được tính bằng VNĐ và đã bao gồm thuế GTGT.
14:27 - 18/11/2019
42,370 lượt xem

Bảng giá quảng cáo, dịch vụ của Đài PT&TH Bắc Giang năm 2019

(Theo Quyết định số 242 /QĐ-PT&TH ngày 26/11/2018) Các loại giá trong Bảng giá này được tính bằng VNĐ và đã bao gồm thuế GTGT.
16:10 - 02/01/2019
33,895 lượt xem