301
/
164079
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024
giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-dang-giai-bua-liem-vang-lan-thu-ix-nam-2024
news

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:33:55
2,033 lượt xem

BGTV- Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) vừa ban hành Kế hoạch số 168-KH/BTCTW ngày 4/4/2024 về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 kèm theo Thể lệ Giải (sửa đổi, bổ sung).

Mục đích

Giải được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
 
Đồng thời, động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.
 
Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân....
 
Nội dung triển khai

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với những trọng tâm:
 
Phản ánh sự vận dụng sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học , dân chủ, sát thực tiễn

Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/20221 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng....

Đối tượng tham dự giải

Là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..); không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.
 
Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia...
 
Thời gian tác phẩm dự giải

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01-11-2023 đến 31-10-2024. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2024 (theo dấu bưu điện).

Chi tiết về Kế hoạch tổ chức Giải búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024 kèm theo Thể lệ Giải (sửa đổi, bổ sung) xin xem tại đây:

KH168_The_le_Giai_Bua_Liem_vang_2024.pdf

 BGTV

  • Từ khóa

Cuộc thi báo chí viết về chủ đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình của tỉnh Bắc Giang năm 2024

BGTV - Cuộc thi báo chí viết về chủ đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình của tỉnh Bắc Giang năm 2024 do Sở Văn hóa, Thể...
15:59 - 10/04/2024
1,974 lượt xem

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III

BGTV- Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì; Hội Nghệ...
14:21 - 09/04/2024
2,082 lượt xem

Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Bắc Giang” lần thứ 2, năm 2024

BGTV - Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Bắc Giang" lần thứ 2, năm 2024 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp về vùng đất và con người, phong cảnh; phong...
15:58 - 11/03/2024
2,179 lượt xem

Bắc Giang phối hợp phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục năm 2024

BGTV- Mới đây BCĐ Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số...
09:26 - 11/03/2024
2,177 lượt xem

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

BGTV - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 17/3/2024
14:07 - 23/02/2024
2,350 lượt xem