/
300
Trả lời ý kiến cử tri
tra-loi-y-kien-cu-tri
category

Tổng hợp những kiến nghị của cử tri thực hiện thường xuyên

BGTV- Sau đây là 11 nội dung kiến nghị của cử tri thực hiện thường xuyên.
15:41 - 03/08/2021
1,916 lượt xem

Những kiến nghị của cử tri chưa thể giải quyết được

BGTV- Sau đây là tổng hợp 9 kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách chưa thể giải quyết được.
15:28 - 03/08/2021
1,580 lượt xem

Tổng hợp các kiến nghị của cử tri để giải trình, thông tin

BGTV- Sau đây là tổng hợp 11 kiến nghị của cử tri để giải trình, thông tin.
11:12 - 03/08/2021
1,869 lượt xem

Những kiến nghị của cử tri Bắc Giang sẽ được giải quyết

BGTV- Sau đây là 11 kiến nghị của cử tri ở 2 lĩnh vực kinh tế, ngân sách và văn hóa - xã hội sẽ được cơ quan chức năng giải quyết.
10:54 - 03/08/2021
1,473 lượt xem

Những kiến nghị của cử tri đang được giải quyết

BGTV- Sau đây là 15 kiến nghị của cử tri đang được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
10:21 - 03/08/2021
1,354 lượt xem

Tổng hợp kiến nghị của cử tri đã được giải quyết tại các kỳ họp trước

BGTV- Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh có báo cáo số 159/BC-UBND tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong;...
17:39 - 02/08/2021
1,372 lượt xem