Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ

Thứ 5, 09.01.2020 | 18:19:05
958 lượt xem

BGTV- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kỳ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ. (Ảnh minh họa)

Để tăng cường chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, kỷ luật kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cơ quan hành chính các cấp đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ coogn vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Đối với các lãnh đạo Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện thành phố cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương về tổ chức Tết 2020, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Công văn số 1937-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản khác. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan mình vi phạm kỷ luật. Đây là 1 tiêu chí để đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu hàng năm.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các ngày lễ hội đầu năm. Xem xét xử lý nghiêm khắc cán bộ, CCVC vi phạm.

Đối với cán bộ, CCVC và người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ nguyên tắc, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công. Nghiêm cấm lợi dụng chắc năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa ngày làm việc, ngày trực và trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, Công an tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nhất là cán bộ, công chức, viên chức, người lao đọng vi phạm quy định về sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, gửi thông báo xử lý vi phạm về cơ quan, đơn vị của cán bộ, CCVC đang công tác.

BGTV

  • Từ khóa