Thứ 3 ngày 21-09-2021
5:30
Văn hóa và Du lịch
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
7:00
Đất và người Bắc Giang Lăng quan Thái bảo Giáp Trinh Tường
7:10
Vì trẻ em Trung thu cho em
7:20
Câu chuyện thời sự
7:30
Ca nhạc Việt Nam
8:00
Đọc truyện
10:30
Thiếu nhi Tuổi hồng
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Thông tin kinh tế
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Điểm báo
16:35
Thông tin kinh tế thị trường
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Mục Bạn cần biết
19:00
Thiếu nhi Tuổi hồng
19:15
Chương trình thể thao
19:30
Ca nhạc Việt Nam
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Phát thanh địa phương Lục Ngạn
20:30
HĐND với cử tri Kỳ vọng của cử tri với các Nghị quyết mới
20:40
Cùng em khám phá khoa học
20:55
Thông tin kinh tế
21:05
Góc nhìn thẳng
21:15
Lá thư âm nhạc
22:00
Đọc truyện