Thứ Tư ngày 24-04-2019
5:30
Phát thanh địa phương
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
6:30
Thể thao
6:45
Tạp chí Nông nghiệp Nông thôn
6:55
Kinh tế thị trường
7:00
Ca nhạc Việt Nam
7:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
10:30
Kể chuyện cổ tích
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Người cao tuổi Bắc Giang Ghi nhanh từ Giao lưu thơ Dã hương ngàn năm
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Điểm báo
16:35
Người cao tuổi Bắc Giang
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Thông tin kinh tế
19:00
Ca nhạc Việt Nam
19:30
Thiếu nhi
19:45
Phát thanh Quốc phòng toàn dân
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Cải cách hành chính
20:30
Sắc màu cuộc sống
20:40
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
21:40
Đọc truyện Tiểu thuyết: Khúc bi tráng cuối cùng