Chủ Nhật ngày 18-08-2019
5:30
Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
6:30
Giáo dục và Đào tạo Kiên cố hóa trường học
6:40
Chính sách Thuế với cuộc sống Quản lý thuế ở Việt Yên
6:50
Phổ biến kiến thức
7:00
Ca nhạc Việt Nam
7:30
Chuyện cuối tuần
8:00
Âm nhạc và đời sống
10:30
Khéo tay hay làm
10:40
Mục Bạn cần biết
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Thể thao
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Lá thư âm nhạc
17:15
Tác giả - Tác phẩm
17:25
Sắc màu cuộc sống
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Bạn cần biết
19:00
Ca nhạc Việt Nam
19:30
An toàn giao thông
19:45
Tiếp chuyện bạn nghe đài
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Chuyện lạ bốn phương
20:25
Phát thanh Dân tộc
20:35
Chính sách Thuế với cuộc sống Quản lý thuế ở Việt Yên
20:45
Sân khấu truyền thanh Vở Kịch “ Đợi anh về”