Thứ 7 ngày 15-12-2018
5:30
Nghị quyết Đại hội Đảng và cuộc sống
5:40
Mục Bạn cần biết
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
6:30
Sắc màu cuộc sống
6:40
Chuyện lạ bốn phương
6:45
Phát thanh Công an Bắc Giang
7:00
Ca nhạc Quốc tế
7:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
10:30
Thiếu nhi
10:45
Đọc truyện
11:30
Tổng hợp Báo chí trong tuần
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Tổng hợp Báo chí trong tuần
16:45
Gặp thầy thuốc nổi tiếng
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
19:00
Kể chuyện cổ tích
19:15
Chuyện cuối tuần Để văn hóa đọc được lan tỏa
19:45
Khéo tay hay làm
19:55
Bạn cần biết
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Đại đoàn kết toàn dân Ban thanh tra nhân dân giám sát đầu tư cộng đồng có hiệu quả
20:25
Chuyện lạ bốn phương
20:35
Tạp chí Kinh tế Đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ hàng hóa dịp cuối năm
20:45
Tiết mục Tiếng thơ
21:10
Ca nhạc Việt Nam
21:40
Đọc truyện