Thứ 5 ngày 21-01-2021
5:30
Người cao tuổi Bắc Giang
5:40
Thông tin kinh tế
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
7:00
Xây dựng Đảng Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc
7:10
Mục Bạn cần biết
7:15
Phát thanh Quốc phòng toàn dân
7:30
Ca nhạc Việt Nam
8:00
Đọc truyện
10:30
Thiếu nhi Cùng em khám phá khoa học
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Phát thanh Thanh niên Chắp cánh ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Điểm báo
16:35
Phát thanh Thanh niên
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Chuyện lạ bốn phương
19:00
Thiếu nhi Cùng em khám phá khoa học
19:15
Văn hóa và du lịch Sống chậm với không gian xanh trên sân thượng thành phố
19:30
Ca nhạc Việt Nam
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
HĐND với cử tri Ô nhiễm môi trường làng nghề ở TP Bắc Giang
20:25
Khoa học và công nghệ
20:35
Âm nhạc và đời sống
21:05
Phát thanh Công đoàn Lo tết cho công nhân lao động
21:15
Lá thư âm nhạc
22:00
Đọc truyện