Thứ 5 ngày 22-04-2021
5:30
Người cao tuổi Bắc Giang
5:40
Thông tin kinh tế
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
7:00
Cải cách hành chính
7:15
Phát thanh Quốc phòng toàn dân
7:30
Ca nhạc Việt Nam
8:00
Đọc truyện
10:30
Thiếu nhi Cùng em khám phá khoa học
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Phát thanh Thanh niên Gương thanh niên phát triển kinh tế
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Điểm báo
16:35
Phát thanh Thanh niên
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Sắc màu cuộc sống
19:00
Thiếu nhi Cùng em khám phá khoa học
19:15
Văn hóa và Du lịch Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân
19:30
Ca nhạc Việt Nam
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
HĐND với cử tri Ý kiến cử tri nơi cư trú về Đại biểu HĐND tỉnh
20:25
Khoa học và công nghệ
20:35
Âm nhạc và đời sống
21:05
Phổ biến kiến thức
21:15
Lá thư âm nhạc
22:00
Đọc truyện