Thứ 2 ngày 06-04-2020
5:30
Tiếp chuyện bạn nghe đài
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
6:30
Chuyện lạ bốn phương
6:40
Tác giả - Tác phẩm
6:50
Pháp luật và cuộc sống Những ngôi nhà ấm tình đồng đội
7:00
Ca nhạc Việt Nam
7:30
Gặp thầy thuốc nổi tiếng Tổn thương gan
10:30
Thiếu nhi
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Vì trẻ em Làm sao để trẻ học trực tuyến hiệu quả
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Điểm báo
16:35
Khoa học công nghệ
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Chuyện lạ
19:00
Thiếu nhi
19:15
Chuyện cuối tuần
19:45
Câu chuyện thời sự
19:55
Mục bạn cần biết
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Văn hóa và Du lịch Văn hóa ứng xử mùa dịch
20:35
Đất và người Bắc Giang Chùa Tứ Giáp
20:40
Gặp thầy thuốc nổi tiếng
21:40
Đọc truyện Tiểu thuyết: Bông Hồng Nhung