Thứ 3 ngày 23-01-2018
Buổi sáng
5:30
Văn hóa Du lịch Khám phá bia hộp đá Đồi Cốc
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
6:30
Các vấn đề xã hội Khắc phục khó khăn trong kiểm soát tải trọng xe
6:40
Nghị quyết Đại hội Đảng và cuộc sống
6:50
Câu chuyện thời sự
7:00
Ca nhạc Việt Nam
7:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
Buổi trưa
10:30
Thiếu nhi
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Thông tin kinh tế
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
Buổi chiều + tối
16:30
Điểm báo
16:35
Thông tin kinh tế thị trường
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
19:00
Kể chuyện cổ tích
19:15
Ca nhạc Việt Nam
19:45
Thể thao
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Phát thanh địa phương huyện Lạng Giang
20:30
Nông nghiệp Nông thôn Hiệu quả mô hình sản xuất rau an toàn
20:40
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
21:40
Đọc truyện Tiểu thuyết “Dù sợ vẫn cứ yêu”