Thứ 6 ngày 19-10-2018
5:30
Thanh niên
5:40
Mục Bạn cần biết
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
6:30
Văn hóa và du lịch Khám phá đặc sản Kiên Lao trong tiết cuối thu
6:45
HĐND với cử tri Xung quanh vấn đề bỏ chức danh khuyến nông, thú ý cấp xã
6:55
Chuyện lạ bốn phương
7:00
Câu chuyện âm nhạc
7:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
10:30
Kể chuyện cổ tích
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Khoa học và công nghệ
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Điểm báo
16:35
Chuyện lạ bốn phương
16:45
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
19:00
Thiếu nhi
19:15
Ca nhạc Quốc tế
19:45
Phát thanh Công an Bắc Giang
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
An toàn giao thông
20:30
Sắc màu cuộc sống
20:40
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
21:40
Đọc truyện Tiểu thuyết “Miền thơ ấu”