Thứ 5 ngày 20-06-2019
5:30
Người cao tuổi Bắc Giang
5:40
Thông tin kinh tế
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
6:30
Cải cách hành chính
6:45
Phát thanh Quốc phòng toàn dân
7:00
Ca nhạc Việt Nam
7:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng Phòng tránh đột quỵ ngày hè
10:30
Thiếu nhi
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Phát thanh Thanh niên
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Điểm báo
16:35
Phát thanh Thanh niên
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Sắc màu cuộc sống
19:00
Ca nhạc Việt Nam
19:30
Kể chuyện cổ tích
19:45
Văn hóa và du lịch Về Canh Nậu nghe hát Then
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:10
HĐND với cử tri Ý kiến về vận hành Trung tâm Y tế huyện sau sáp nhập
20:20
Khoa học và công nghệ
20:30
Phổ biến kiến thức
20:40
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
21:40
Đọc truyện Tiểu thuyết: Lặng yên dưới vực sâu