Thứ 3 ngày 24-04-2018
Buổi sáng
5:30
Văn hóa du lịch Ngày hội sách Bắc Giang
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
6:30
Xây dựng Nông thôn mới Các xã trên hành trình về đích NTM
6:40
Nghị quyết Đại hội Đảng và cuộc sống
6:50
Câu chuyện thời sự
7:00
Ca nhạc Việt Nam
7:30
Thầy thuốc nổi tiếng
Buổi trưa
10:30
Thiếu nhi
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Thông tin kinh tế
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
Buổi chiều + tối
16:30
Điểm báo
16:35
Thông tin kinh tế thị trường
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
19:00
Kể chuyện cổ tích
19:15
Ca nhạc Việt Nam
19:45
Thể thao
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Phát thanh địa phương Lục Nam
20:30
Phát thanh vùng cao
20:40
Thầy thuốc nổi tiếng
21:40
Đọc truyện Tiểu thuyết “ Hạnh phúc đơn sơ”