301
/
138521
Đài PT&TH Bắc Giang triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
dai-pt-th-bac-giang-trien-khai-thi-hanh-luat-tiep-can-thong-tin
news

Đài PT&TH Bắc Giang triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Thứ 6, 25/11/2022 | 11:39:58
2,069 lượt xem

BGTV- Thực hiện công văn số 1379/STP-VB&QLXLVPHC ngày 16/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Đài PT&TH Bắc Giang cung cấp thông tin đối với các nội dung dưới đây.

Các nhiệm vụ thực hiện theo Luật Tiếp cận thông tin

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định 13/2018/NĐ-CP, Kế hoạch số 2647/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể là Quyết định số: 282/QĐ-PT&TH ngày 23/11/2022 v/v ban hành Quy chế Cung cấp thông tin của Đài PT&TH Bắc Giang.

2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP.

3. Bố trí cán bộ đầu mối cung cấp thông tin. 

Cụ thể là đồng chí:  Tạ Văn Dương, Giám đốc Đài PT&TH Bắc Giang

Số điện thoại: 0913000357

Địa chỉ thư điện tử: Duongtv_dptth@bacgiang.gov.vn

4.Thực hiện công khai các thông tin theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin.

5. Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp cận thông tin

Xem thêm tại file đính kèm: 

CV_V.v_trien_khai_thi_hanh_Luat_Tiep_can_thong_tin.doc

 BGTV

  • Từ khóa

Bắc Giang tuyển bổ sung 160 chỉ tiêu giáo viên Tiểu học năm 2023

BGTV- Ngày 15/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về xét tuyển giáo viên năm 2023, theo Kế hoạch, toàn tỉnh sẽ tuyển dụng 160 chỉ tiêu giáo...
12:49 - 17/01/2023
2,150 lượt xem

Quy chế Cung cấp thông tin của Đài PT&TH Bắc Giang

BGTV- Ngày 23/11/2022, Đài PT&TH Bắc Giang ban hành Quyết định số 282 về việc ban hành Quy chế Cung cấp thông tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc...
11:01 - 25/11/2022
2,092 lượt xem

Bắc Giang hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022

BGTV- Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022, sẽ diễn ra từ 17.10.2022 đến 12.12.2022. Cuộc thi nhằm tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần...
11:20 - 17/10/2022
2,104 lượt xem

Bắc Giang tuyển dụng 334 viên chức Y tế năm 2022

BGTV- UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức y tế năm 2022, theo đó có 334 chỉ tiêu được tuyển dụng vào các vị trí, việc làm của...
15:44 - 30/08/2022
3,837 lượt xem

Lấy ý kiến Nhân dân đối với 10 cá nhân đề cử tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” năm 2022

BGTV- Thực hiện Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh...
17:30 - 29/08/2022
3,060 lượt xem