301
/
132551
Hồ sơ thủ tục giải quyết thêm chế độ trợ cấp thương binh đồng thời là bệnh binh và thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động
ho-so-thu-tuc-giai-quyet-them-che-do-tro-cap-thuong-binh-dong-thoi-la-benh-binh-va-thuong-binh-dang-huong-che-do-mat-suc-lao-dong
news

Thông báo: Hồ sơ thủ tục giải quyết thêm chế độ trợ cấp thương binh đồng thời là bệnh binh và thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

Thứ 5, 11/08/2022 | 16:21:06
3,025 lượt xem

BGTV- Chính phủ vừa ban hành quy định về giải quyết thêm chế độ thương binh đồng thời là bệnh binh, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Theo đó: Kể từ ngày 15/2/2022, Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giải quyết thêm chế độ thương  binh đồng thời là bệnh binh, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Để các đối tượng đang cư trú trên địa   bàn tỉnh Bắc Giang được hưởng đúng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn những đối tượng xấu, lợi dụng để lừa đảo trong việc lập hồ sơ giải quyết thêm chế độ trợ cấp cho đối tượng.

Sở Lao động - TB&XH thông báo về hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là  bệnh binh và hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, cụ thể như sau: 

1. Cá nhân làm Đơn đề nghị giải quyết thêm chế độ trợ cấp (theo mẫu kèm theo dưới đây) có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ nộp tại: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang - Khu liên cơ quan, gần Quảng trường 3/2). 

2. Sở Lao động - TB&XH có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi cho đối tượng trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn (trừ trường hợp nêu tại mục 3 dưới đây).
3. Những trường hợp phải thu thập thêm hồ sơ:

 - Trường hợp hồ sơ thương binh được công nhận từ ngày 31 tháng 12  năm 1994 trở về trước không còn giấy tờ thể hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật hoặc thất lạc thì trong thời gian  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Sở Lao động- TB&XH có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng cấp  bản trích lục hồ sơ thương binh làm căn cứ để giải quyết chế độ; trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được bản  trích lục hồ sơ thương binh, ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi cho đối tượng.

- Đối với hồ sơ thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động mà không có hồ sơ lưu ở Sở Lao động - TB&XH hoặc hồ sơ lưu không còn giấy tờ thể hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày  nhận được đơn, Sở Lao động- TB&XH có văn bản đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp bản sao toàn bộ hồ sơ   hưởng chế độ mất sức lao động; kiểm tra đối chiếu, nếu đủ căn cứ thì trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được  bản sao hồ sơ, ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi cho đối tượng.

Các cá nhân có thể tải mẫu đơn tại đây: don_giai_quyet_thêm-chế-độ-NCC.docx

 BGTV

  • Từ khóa

Bắc Giang tuyển dụng 334 viên chức Y tế năm 2022

BGTV- UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức y tế năm 2022, theo đó có 334 chỉ tiêu được tuyển dụng vào các vị trí, việc làm của...
15:44 - 30/08/2022
3,193 lượt xem

Lấy ý kiến Nhân dân đối với 10 cá nhân đề cử tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” năm 2022

BGTV- Thực hiện Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh...
17:30 - 29/08/2022
3,013 lượt xem

Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

BGTV- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai có Công văn số 729-CV/BTGTU về việc phối hợp triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước...
09:43 - 29/08/2022
3,049 lượt xem

Sở Tư pháp công khai số điện thoại tiếp nhận kiến nghị, phản ánh những tiêu cực, vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

BGTV- Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Sở Tư pháp Bắc Giang đã ban hành công văn số 47/TB-STP công khai số điện thoại tiếp nhận kiến nghị, phản ánh những tiêu...
15:22 - 01/08/2022
3,032 lượt xem

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2022

BGTV - Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 ưu đãi theo chương trình thí điểm của bộ NN & PTNT.
10:08 - 20/07/2022
3,354 lượt xem