205
/
165523
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ký ban hành quyết định của Bộ Chính trị về kỷ luật cán bộ, đảng viên
thuong-truc-ban-bi-thu-luong-cuong-ky-ban-hanh-quyet-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-ky-luat-can-bo-dang-vien
news

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ký ban hành quyết định của Bộ Chính trị về kỷ luật cán bộ, đảng viên

Chủ nhật, 16/06/2024 | 12:57:07
2,054 lượt xem

Theo quyết định của Bộ Chính trị do Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký ban hành, quy trình xem xét, kỷ luật đảng viên gồm 3 bước: Bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa thay mặt Bộ Chính trị ký Quyết định số 165 ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo Quyết định 165, quy trình này gồm 3 bước: Bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký ban hành Quyết định 165

Bước chuẩn bị

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Văn phòng Trung ương Đảng) hồ sơ vụ việc gồm: Tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và tài liệu có liên quan.

Văn phòng Trung ương Đảng sao gửi hồ sơ vụ việc UBKTTƯ trình đến các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; hồ sơ vụ việc Bộ Chính trị trình đến các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy chế làm việc.

Thường trực Ban Bí thư phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nghe đại diện tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi tổ chức hội nghị xem xét kỷ luật. Nếu đảng viên vi phạm là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư thì Tổng Bí thư hoặc Thường trực Ban Bí thư nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến.

Bước tiến hành

Ở bước này sẽ diễn ra hai hội nghị. Đầu tiên sẽ là hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định kỷ luật với thành phần tham dự gồm: Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư; đại diện lãnh đạo UBKTTƯ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Trường hợp cần thiết thì mời đại diện tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và đại diện tổ chức Đảng quản lý đảng viên.

Tại hội nghị này, đại diện UBKTTƯ trình bày tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật. Tiếp đến đại diện tổ chức Đảng vi phạm, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến, tổ chức Đảng có đảng viên vi phạm phát biểu; trường hợp vắng mặt thì đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo kiểm điểm của tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và các ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).

Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư được phân công gặp đại diện tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trước khi họp xem xét kỷ luật báo cáo về kết quả cuộc gặp, trao đổi.

Sau đó, hội nghị thảo luận, biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật hoặc biểu quyết đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định.

Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật thì giao UBKTTƯ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị hồ sơ vụ việc để Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định không thi hành kỷ luật thì Văn phòng Trung ương Đảng thông báo bằng văn bản đến UBKTTƯ và tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan biết.

Với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định kỷ luật thành phần gồm: Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo UBKTTƯ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các ban đảng có liên quan.

Tại hội nghị này, đại diện Bộ Chính trị đọc tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật. Kế tiếp, đại diện tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến (nếu đảng viên vi phạm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổ chức Đảng vi phạm có người đứng đầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự họp).

Sau đó, hội nghị thảo luận, biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật bằng phiếu kín. Trường hợp Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định không thi hành kỷ luật thì ủy quyền cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông báo bằng văn bản đến tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan biết.

Bước kết thúc

Ở bước này, UBKTTƯ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết định thi hành kỷ luật hoặc thông báo không kỷ luật.

Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư triển khai quyết định kỷ luật, thông báo không kỷ luật đến tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và tổ chức, cá nhân có liên quan. UBKTTƯ hoàn chỉnh hồ sơ xem xét, thi hành kỷ luật và bàn giao Văn phòng Trung ương Đảng lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao UBKTTƯ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan chấp hành quyết định thi hành kỷ luật.

Quyết định số 165 có hiệu lực từ ngày 6-6, thay thế Quyết định số 174/2008 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quyết định số 195/2008 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là Ủy viên Trung ương Đảng.
Theo Minh Phong/NLĐO

https://nld.com.vn/ban-hanh-quy-trinh-3-buoc-ky-luat-can-bo-dang-vien-thuoc-tham-quyen-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-19624061610474136.htm

  • Từ khóa

'Không được rút BHXH 1 lần sau tháng 1.2025' là thông tin không chính xác

Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trước ngày luật mới có hiệu lực (1.7.2025) đã nghỉ việc mà có đề nghị thì vẫn được hưởng BHXH 1 lần nếu...
16:29 - 15/07/2024
352 lượt xem

Cơ bản hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính trong tháng 9

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục 'giữ lửa', triển khai thực hiện cải cách hành chính thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng,...
15:04 - 15/07/2024
398 lượt xem

Từ năm 2025, lương hưu khu vực nhà nước tính bình quân cả quá trình đóng BHXH

Người lao động khu vực nhà nước tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 1.1.2025 trở đi, thay vì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi...
13:59 - 15/07/2024
450 lượt xem

Bà Nguyễn Hương Giang giữ chức vụ gì sau khi miễn nhiệm Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh?

Cổng thông tinđiện tử tỉnhBắc Ninhvừa đăng thông tin về chức vụ của bà Nguyễn Hương Giang sau khi miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
11:09 - 15/07/2024
558 lượt xem

Thủ tướng: Rõ người, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm trong cải cách hành chính

Việc cải cách hành chính cần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm... để dễ kiểm tra, dễ đánh giá, dễ thúc đẩy, khơi thông nguồn lực đất...
11:04 - 15/07/2024
512 lượt xem