Hiệu quả mô hình tưới tiết kiệm sử dụng nước thải sau biogas ở Lục Nam

BGTV- Trong những năm qua, dự án Lcasp tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ, giúp cho các hộ nông dân khá hiệu quả trong việc xử lý nguồn chất thải. Một trong số đó...
6 tháng trước
811 lượt xem

Hiệu quả sau 5 năm triển khai hỗ trợ xử lý toàn diện chất thải chăn nuôi

BGTV- Từ nguồn vốn vay ngân hàng thế giới ADB, trong những năm qua, Ban quan lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp đã triển khai hỗ trợ các hộ chăn...
6 tháng trước
804 lượt xem

Hiệu quả mô hình biogas ở huyện miền núi Yên Thế

BGTV- Trong những năm gần đây, nhờ mô hình biogas của Ban quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp đã giúp cho đồng bào dân tộc ở huyện miền núi Yên...
6 tháng trước
1,469 lượt xem

Hiệu quả hợp phần quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi

BGTV- Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, thời gian qua Ban quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp đã hỗ trợ các hộ dân hợp...
7 tháng trước
681 lượt xem

Hiệu quả máy tách phân xử lý chất thải chăn nuôi

BGTV- Về lý do tại sao các trang trại chăn nuôi đã lắp đặt các hầm biogas nhưng vẫn gây ô nhiễm, dự án LCASP đã chỉ ra nguyên nhân chính. Mô hình hệ thống...
7 tháng trước
870 lượt xem

Việt Yên: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng nhờ hầm khí biogas

BGTV- Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi, vấn đề ô nhiễm môi trường được đặt ra. Trước thực trạng này, mô hình hầm khí sinh học biogas của...
7 tháng trước
698 lượt xem

Mô hình tưới tiết kiệm cây có múi sau xử lý biogas

BGTV- Công trình khí sinh học biogas quy mô chăn nuôi nông hộ trong những năm qua đã giúp giảm thiều tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Song...
7 tháng trước
1,194 lượt xem