263
/
62161
PV GĐ Sở Y tế về vấn đề mua kit xét nghiệm Covid-19 của các đơn vị y tế tỉnh Bắc Giang
pv-gd-so-y-te-ve-van-de-mua-kit-xet-nghiem-covid-19-cua-cac-don-vi-y-te-tinh-bac-giang
video

PV GĐ Sở Y tế về vấn đề mua kit xét nghiệm Covid-19 của các đơn vị y tế tỉnh Bắc Giang

Thứ 3, 21/12/2021 | 20:36:33
1,106 lượt xem
  • Từ khóa