295
/
68517
KH&CN: Xây dựng mô hình bảo quản và chế biến 1 số sản phẩm từ nấm ăn theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
kh-cn-xay-dung-mo-hinh-bao-quan-va-che-bien-1-so-san-pham-tu-nam-an-theo-chuoi-gia-tri-tren-dia-ban-tinh-bac-giang
video

KH&CN: Xây dựng mô hình bảo quản và chế biến 1 số sản phẩm từ nấm ăn theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thứ 7, 25/02/2023 | 20:35:00
2,052 lượt xem
  • Từ khóa