295
/
68517
KH&CN: Xây dựng mô hình bảo quản và chế biến 1 số sản phẩm từ nấm ăn theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
kh-cn-xay-dung-mo-hinh-bao-quan-va-che-bien-1-so-san-pham-tu-nam-an-theo-chuoi-gia-tri-tren-dia-ban-tinh-bac-giang
video

KH&CN: Xây dựng mô hình bảo quản và chế biến 1 số sản phẩm từ nấm ăn theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thứ 7, 25/02/2023 | 20:35:00
2,080 lượt xem
  • Từ khóa

Dự báo thời tiết ngày 13-06-2024

18:29 - 13/06/2024
1 lượt xem

Thời sự THBG trưa ngày 13-06-2024

12:00 - 13/06/2024
282 lượt xem

Bắc Giang ngày mới ngày 13-06-2024

06:34 - 13/06/2024
460 lượt xem

Không để đất hoang

06:34 - 13/06/2024
917 lượt xem