257
/
75826
Hiệu quả từ hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất,đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện Lạng Giang
hieu-qua-tu-hoat-dong-ho-tro-phat-trien-san-xuat-da-dang-hoa-sinh-ke-phat-trien-mo-hinh-giam-ngheo-tren-dia-ban-huyen-lang-giang
video

Hiệu quả từ hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất,đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện Lạng Giang

Thứ 6, 14/06/2024 | 22:05:00
1,911 lượt xem
  • Từ khóa