227
/
64904
HĐND với cử tri: Phản ánh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, thường kỳ tháng 6/2022
hdnd-voi-cu-tri-phan-anh-phien-hop-thuong-truc-hdnd-tinh-thuong-ky-thang-6-2022
video

HĐND với cử tri: Phản ánh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, thường kỳ tháng 6/2022

Thứ 3, 28/06/2022 | 22:25:00
4,941 lượt xem
  • Từ khóa