217
/
68148
CCHC: Xếp hạng chỉ số CCHC cấp tỉnh, rõ hơn quyết tâm cải cách của các ngành, địa phương
cchc-xep-hang-chi-so-cchc-cap-tinh-ro-hon-quyet-tam-cai-cach-cua-cac-nganh-dia-phuong
video

CCHC: Xếp hạng chỉ số CCHC cấp tỉnh, rõ hơn quyết tâm cải cách của các ngành, địa phương

Thứ 4, 01/02/2023 | 21:36:38
2,274 lượt xem
  • Từ khóa