292
/
57069
51 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX
51-dong-chi-duoc-bau-vao-bch-dang-bo-tinh-bac-giang-khoa-xix
video

51 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX

Thứ 4, 14/10/2020 | 21:18:44
5,612 lượt xem
  • Từ khóa