/
58951
Cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh
cu-tri-noi-cu-tru-nhat-tri-gioi-thieu-chu-tich-ubnd-tinh-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh
video

Cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh

Thứ 4, 07/04/2021 | 20:28:50
1,384 lượt xem
  • Từ khóa