267
/
2371
Thời sự Bắc Giang ngày 30 - 11- 2019
2371
audio

Thời sự Bắc Giang ngày 30 - 11- 2019

Chủ nhật, 01.12.2019 | 10:13:23 3,880

Tiểu thuyết: Thời xa vắng (P8)

Công tác tại trung đoàn bộ được hơn một năm, Sài được đi thi tốt nghiệp lớp mười ở trường bổ túc văn hoá của Quân khu, anh đỗ vào loai ưu, được chọn gửi...
22 giờ trước
546