/

Tiểu thuyết: Quê nội (P8)

Thực dân Pháp quay trở lại Nam Bộ, Bà con làng Hòa Phước vừa tổ chức xây dựng lại làng xóm vừa bí mật tuyên truyền cách mạng, tập luyện đánh giặc ....
1 tháng trước
1,790

Tiểu thuyết: Quê nội (P7)

Ngoài lúc học ở nhà thầy Lê Hảo, Cục, Cù Lao , và bọn trẻ trong làng còn phụ giúp gia đình chăn trâu, trồng dâu nuôi tằm, nghề rất phát triển ở làng Hòa...
1 tháng trước
1,342

Tiểu thuyết: Quê nội (P6)

Trong lúc chờ đợi trường mới, Cục và Cù Lao được anh Bốn Linh cho đến học ở nhà thầy Lê Hảo. Thầy Lê Hảo đã cải cách hoàn toàn nội dung giảng dạy. Thày...
1 tháng trước
1,893

Tiểu thuyết: Quê nội (P5)

Chú Hai Quân dắt Cục và Cù Lao đi thăm làng. Những cảnh vật và con người nơi thôn quê làm chú Hai xúc động và mờ mờ nhận thấy ý nghĩa chữ đất nước và sông...
1 tháng trước
1,850

Tiểu thuyết: Quê nội (P3)

Ở buổi đọc truyện trước, tiểu thuyết “Quê nội” đưa người nghe trở lại với những ngày tháng chú Hai Quân bị bọn bị đế quốc phong kiến áp bức, cực chẳng đã...
1 tháng trước
1,863

Truyện ngắn: Vết sẹo

1 tháng trước
1,885

Tiểu thuyết: Quê nội (P2)

Trước cách mạng tháng Tám, chú Hai Quân bị đế quốc phong kiến áp bức nên phải bỏ làng, bỏ người vợ cả ra Cù Lao Chàm sinh sống. Ở đây, chú Hai lấy một...
1 tháng trước
1,881

Tiểu thuyết: Quê nội (P1)

“Quê nội” được nhà văn Võ Quảng kể về câu chuyện xảy ra tại chính quê hương mình, ấy là làng Hoà Phước, tỉnh Quảng Nam. Câu chuyện bắt đầu sau Cách mạng...
1 tháng trước
2,115

Tiểu thuyết: Núi rừng Yên Thế (P12)

Tại đồn Hố Chuối, các quan bàn chọn ngày làm lễ mở đồn. Trong khi ấy, những cơ, ngũ, đội được giữ súng cũng như các khí giới đều luyện tập kỹ càng. Binh...
1 tháng trước
1,842

Tiểu thuyết: Núi rừng Yên Thế (P11)

Tuy chiếm được quả đồi chùa Luộc hạ nhưng cánh quân phía trên của tướng Gồ vẫn không thể nào vượt khỏi vừng đồi núi nghĩa quân mai phục. Mặc dầu bị hỏa...
2 tháng trước
1,890

Tiểu thuyết: Núi rừng Yên Thế (P10)

Trận đánh Yên Thế này do quan sáu Gồ cầm quân và trận đánh điểm chính là đồi Cao Thượng. Đồi Cao Thượng không cao lắm nhưng trấn giữ hết các ngả đường từ...
2 tháng trước
1,872

Truyện ngắn: Bóng lửa

2 tháng trước
1,928