Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P24)

Lượm bị Bảo Vệ Quân dẫn đến gặp tên Sô- lê , chủ sự Sở Mật thám Phòng Nhì Pháp. Em tin chắc chuyến này mình sẽ bị tra tấn cho đến chết. Nhưng ngược lại,...
1 tháng trước
529

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P23)

Nhân lúc xin đi ngoài, Lượm bất chợt lóe lên ý định bỏ trốn. Nó cố hết sức xoắn vặn bẻ gãy một đoạn dây thép treo lòng thòng ở góc tường nhà xí, dùng đoạn...
1 tháng trước
495

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P22)

Lượm và thằng bán kẹo gừng cùng bị đưa vào giam ở phòng tạm giam của Ty mật thám An ninh. Trong cái chuồng kiên cố, tối tăm, nhớp nhúa ấy chúng nhốt hơn...
1 tháng trước
635

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P21)

Sau khi cùng với đồng bọn hành động bắn chết anh Đồng-râu ở Vĩ Dạ, Nguyễn Trì dẫn hai nhân viên di động về phục ở đầu cầu Bao Vinh để đón bắt Lượm và Tư...
1 tháng trước
492

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P20)

Kim điệu đã bị Nguyễn Trì bắt và đưa về Ty An ninh để khai thác thông tin. Nó không ngờ ông anh nuôi yêu quý của nó mà một giờ trước nó có ý định giúp...
1 tháng trước
479

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P19)

Quang cảnh hào hùng, sôi sục của năm mươi lăm ngày đêm chiến đấu bao vây giặc như bỗng chốc hiện về, dựng cả thành phố dậy. Bọn Pháp và tay sai bị một đòn...
1 tháng trước
564

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P18)

Để ngăn chặn sự xâm nhập đáng sợ của Việt Minh , bọn giặc cấp tốc dựng thêm nhiều lán trạm kiểm soát dọc các con đường ra vào thành phố. Qua mấy lần đi...
1 tháng trước
598

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P17)

Phải đi mất gần hai ngày tổ liên lạc và quân báo mới về đến chợ Sịa, một vùng quê cách Huế chừng mười cây số. Sau khi bố trí chỗ ăn ở của tổ liên lạc,...
1 tháng trước
678

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P16)

Chiếm xong Huế, giải vây được cho đồng bọn bị quân ta vây hãm sau gần hai tháng, viện binh giặc tiép tục đánh dốc ra Bắc Thừa Thiên. Thé giặc như lũ tràn....
1 tháng trước
646

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P15)

Sau khi ở lại làng Trò một ngày, chuẩn bị cơm nắm, muối mè để hành quân vượt núi lên chiến khu Hòa Mỹ , Đội rời làng lúc mờ sáng, được ông lão tên Bụng có...
2 tháng trước
770

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P14)

Ở buổi đọc truyện trước, trưa ngày 6 tháng 2 năm 1947, quân tiếp viện của giặc đã chọc thủng phòng tuyến sông Nong. Các bạn trong đội thiếu niên trinh sát...
2 tháng trước
983