265
/
5892
Truyện ngắn: Biến hình
truyen-ngan-bien-hinh
audio

Truyện ngắn: Biến hình

Thứ 7, 12.11.2022 | 22:45:00 2,377

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P26)

Trong trận càn đầu tiên, Đào Tiến Lộc bị thương, đầu đạn găm vào sườn trái xuyên ra phía sau. Cả trung đội lê dương khố đỏ toả thành nhiều nhóm vào đốt...
3 năm trước
7,990

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P25)

Sau hai tháng cuộc họp chỉ đạo của thường trực huyện, địa bàn Thượng La Bằng- Nghĩa Tâm tạo nên một nỗi kinh hoàng với quan Vay- ăng- tanh, Tiểu khu...
3 năm trước
7,874

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P24)

Sau trận bị đánh úp do có chỉ điểm, Đào Tiến Lộc cho rà soát hào lý và người bất mãn. Huyện bộ chủ trương kết hợp bốn đội quân, chủ lực quân, dân quân...
3 năm trước
8,102

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P23)

Pháp tràn lên Đại Lịch lập trận địa. Tổ chức của ta chủ trương đánh du kích, bằng mọi giá tiêu diệt tên Pháp chỉ huy để gây chấn động. Trận đánh được xã...
3 năm trước
8,076

Truyện ngắn: Giấc mơ đá vỡ

Truyện ngắn Giấc mơ đá vỡ là câu chuyện ma mị, ám ảnh về chiến tranh. Bộ mặt của một cuộc chiến không biết ngày kết thúc dẫu đã được ảo hóa, mờ hóa bởi...
3 năm trước
8,192

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P22)

Đại Lịch gần như bước vào cuộc chiến mới- cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đại Lịch sẽ đại diện cho toàn huyện hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng...
3 năm trước
10,001

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P21)

Cuộc họp bí mật của lãnh đạo huyện được tổ chức tại nhà Hà Văn Đê dưới hình thức mừng sinh nhât cụ Vạn, thân mẫu. Trần Quốc Mạnh, Toàn Hồng, Nguyễn Duy...
3 năm trước
7,758

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P20)

Trong diễn biến trước, giặc Pháp trở lại Nghĩa Lộ nhanh quá khiến cho cả chính quyền mới và người dân bất ngờ. Hà Thiết Hùng, một thanh niên người Tày...
3 năm trước
8,311

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P19)

Giặc Pháp quay trở lại làng bản Yên Bái. Người dân yên ắng trong nhà buồn bã và lo lắng. Tên Hà Minh Rỗ làm tay sai cho Pháp từ trước khi Nhật Đảo Chính...
3 năm trước
8,173

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P18)

Đội du kích Âu Cơ trở thành đội quân giải phóng mang tên Mẫu quốc, lực lượng võ trang toàn tỉnh Yên Bái. Quang Minh là chính uỷ và Chỉ huy trưởng Bình...
3 năm trước
7,892

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P17)

Chính quyền Nhật lo đối phó với Việt Minh và quân đồng minh nên tổ chức quân binh lỏng lẻo. Tuy nhiên Quang Minh nhận định thế của ta chưa mạnh nên tổ...
3 năm trước
7,948

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P16)

Hoà vận động phó quản Cơ đi theo Việt Minh và tìm cách giải thoát cho những người tù chính trị bị người Nhật bắt giữ ở đồn Thấp. Việc giải cứu các tù...
3 năm trước
11,226

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P15)

Chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh được Quang Minh quy phục bởi những lời lẽ tâm tình thân thiện. Nếu Chánh tổng Đại Lịch và chánh tổng Lương Ca được quy...
3 năm trước
8,415