265
/
5748
Tiểu thuyết: Núi rừng Yên Thế (P3)
tieu-thuyet-nui-rung-yen-the-p3
audio

Tiểu thuyết: Núi rừng Yên Thế (P3)

Các cánh nghĩa quân họp ngay ở sân nhà Đề Nắm. Đề Nắm thông tin quân Tây lại lên, đánh Lạng Sơn, đánh rất to, và chiếm thêm nhiều đất phủ Lạng Giang. Nhiều nơi đã quy phục. Quân của quan hai Mặt Ngựa đã lên đóng ở núi Ba Cây và tráng đinh trong nhà xứ đã được phát cả súng. Đề Nắm xin các quan, thày cho phép dốc quân Yên Thế đi đánh. Lời phát động của Đề Nắm đã khơi dậy lòng căm thù các nghĩa quân, đồng lòng quyết tâm tiêu diệt quân quan hai Mặt Ngựa và đám quân cõng rắn cắn gà nhà, thu lại...
Thứ 5, 29.09.2022 | 22:47:41 2,022

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P24)

Sau trận bị đánh úp do có chỉ điểm, Đào Tiến Lộc cho rà soát hào lý và người bất mãn. Huyện bộ chủ trương kết hợp bốn đội quân, chủ lực quân, dân quân...
3 năm trước
8,195

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P23)

Pháp tràn lên Đại Lịch lập trận địa. Tổ chức của ta chủ trương đánh du kích, bằng mọi giá tiêu diệt tên Pháp chỉ huy để gây chấn động. Trận đánh được xã...
3 năm trước
8,130

Truyện ngắn: Giấc mơ đá vỡ

Truyện ngắn Giấc mơ đá vỡ là câu chuyện ma mị, ám ảnh về chiến tranh. Bộ mặt của một cuộc chiến không biết ngày kết thúc dẫu đã được ảo hóa, mờ hóa bởi...
3 năm trước
8,283

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P22)

Đại Lịch gần như bước vào cuộc chiến mới- cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đại Lịch sẽ đại diện cho toàn huyện hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng...
3 năm trước
10,076

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P21)

Cuộc họp bí mật của lãnh đạo huyện được tổ chức tại nhà Hà Văn Đê dưới hình thức mừng sinh nhât cụ Vạn, thân mẫu. Trần Quốc Mạnh, Toàn Hồng, Nguyễn Duy...
3 năm trước
7,802

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P20)

Trong diễn biến trước, giặc Pháp trở lại Nghĩa Lộ nhanh quá khiến cho cả chính quyền mới và người dân bất ngờ. Hà Thiết Hùng, một thanh niên người Tày...
3 năm trước
8,350

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P19)

Giặc Pháp quay trở lại làng bản Yên Bái. Người dân yên ắng trong nhà buồn bã và lo lắng. Tên Hà Minh Rỗ làm tay sai cho Pháp từ trước khi Nhật Đảo Chính...
3 năm trước
8,206

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P18)

Đội du kích Âu Cơ trở thành đội quân giải phóng mang tên Mẫu quốc, lực lượng võ trang toàn tỉnh Yên Bái. Quang Minh là chính uỷ và Chỉ huy trưởng Bình...
3 năm trước
7,965

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P17)

Chính quyền Nhật lo đối phó với Việt Minh và quân đồng minh nên tổ chức quân binh lỏng lẻo. Tuy nhiên Quang Minh nhận định thế của ta chưa mạnh nên tổ...
3 năm trước
7,988

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P16)

Hoà vận động phó quản Cơ đi theo Việt Minh và tìm cách giải thoát cho những người tù chính trị bị người Nhật bắt giữ ở đồn Thấp. Việc giải cứu các tù...
3 năm trước
11,280

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P15)

Chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh được Quang Minh quy phục bởi những lời lẽ tâm tình thân thiện. Nếu Chánh tổng Đại Lịch và chánh tổng Lương Ca được quy...
3 năm trước
8,502

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P8)

Tết năm Ất Dậu, trong không khí xuân, hai đôi bóng thanh niên người Việt và người Âu- Phi lại có một trận giao hữu vui vẻ chưa từng thấy, tưởng như không...
3 năm trước
7,941

Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ (P14)

Nguyễn Duy Thân nhận lệnh về Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, giao lại nhiệm vụ xây dựng cánh cung cách mạng ở dải đất trung du miền núi này sẽ được Quang Minh...
3 năm trước
8,504