Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P21)

Sau khi cùng với đồng bọn hành động bắn chết anh Đồng-râu ở Vĩ Dạ, Nguyễn Trì dẫn hai nhân viên di động về phục ở đầu cầu Bao Vinh để đón bắt Lượm và Tư...
19 giờ trước
105

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P20)

Kim điệu đã bị Nguyễn Trì bắt và đưa về Ty An ninh để khai thác thông tin. Nó không ngờ ông anh nuôi yêu quý của nó mà một giờ trước nó có ý định giúp...
4 ngày trước
246

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P19)

Quang cảnh hào hùng, sôi sục của năm mươi lăm ngày đêm chiến đấu bao vây giặc như bỗng chốc hiện về, dựng cả thành phố dậy. Bọn Pháp và tay sai bị một đòn...
5 ngày trước
257

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P18)

Để ngăn chặn sự xâm nhập đáng sợ của Việt Minh , bọn giặc cấp tốc dựng thêm nhiều lán trạm kiểm soát dọc các con đường ra vào thành phố. Qua mấy lần đi...
6 ngày trước
258

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P17)

Phải đi mất gần hai ngày tổ liên lạc và quân báo mới về đến chợ Sịa, một vùng quê cách Huế chừng mười cây số. Sau khi bố trí chỗ ăn ở của tổ liên lạc,...
7 ngày trước
252

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P16)

Chiếm xong Huế, giải vây được cho đồng bọn bị quân ta vây hãm sau gần hai tháng, viện binh giặc tiép tục đánh dốc ra Bắc Thừa Thiên. Thé giặc như lũ tràn....
8 ngày trước
234

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P15)

Sau khi ở lại làng Trò một ngày, chuẩn bị cơm nắm, muối mè để hành quân vượt núi lên chiến khu Hòa Mỹ , Đội rời làng lúc mờ sáng, được ông lão tên Bụng có...
11 ngày trước
466

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P14)

Ở buổi đọc truyện trước, trưa ngày 6 tháng 2 năm 1947, quân tiếp viện của giặc đã chọc thủng phòng tuyến sông Nong. Các bạn trong đội thiếu niên trinh sát...
12 ngày trước
541

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P13)

Mừng về đến nhà thì tin mẹ đã đi tản cư về làng Phò, cách Bao Vinh chừng nửa ngày đường. Trên đường trở lại mặt trận em gặp Trung đoàn trưởng và Nghi –...
13 ngày trước
567

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P12)

Ở buổi đọc truyện trước, tình hình mặt trận Huế lúc này biến chuyển hết sức quan trọng, Cục diện chiến xoay chiều mỗi ngày thêm bất lợi cho quân ta. Quân...
14 ngày trước
601

Tiểu thuyết: Tuổi thơ dữ dội (P11)

Nhờ sự phát hiện của Vịnh –sưa mà quân ta đã tiêu diệt được kho xăng và đạn bí mật của giặc. Tấm gương dũng cảm của người chiến sĩ nhỏ tuổi “ Chú thợ súng...
15 ngày trước
636