Sau hơn 2 năm hoàn thành, Cụm công nghiệp Bãi Ổi vẫn chưa hoạt động

Thứ 5, 07.10.2021 | 20:16:22
248 lượt xem
  • Từ khóa