257
/
64815
Kiểm điểm công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
kiem-diem-cong-tac-thu-gom-xu-ly-rac-thai-sinh-hoat-tren-dia-ban-tinh
video

Kiểm điểm công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Thứ 4, 22/06/2022 | 20:17:00
1,519 lượt xem
  • Từ khóa