257
/
65646
KCN Hòa Phú mở rộng: Phấn đấu hoàn thành hạ tầng tháng 10/2023
kcn-hoa-phu-mo-rong-phan-dau-hoan-thanh-ha-tang-thang-10-2023
video

KCN Hòa Phú mở rộng: Phấn đấu hoàn thành hạ tầng tháng 10/2023

Thứ 7, 13/08/2022 | 20:08:59
4,608 lượt xem
  • Từ khóa