205
/
145035
Tiếp tục phát huy hiệu quả chính sách xã hội
tiep-tuc-phat-huy-hieu-qua-chinh-sach-xa-hoi
news

Tiếp tục phát huy hiệu quả chính sách xã hội

Thứ 6, 31/03/2023 | 07:53:11
2,125 lượt xem

Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân để giải quyết các vấn đề xã hội

Ngày 30-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 10-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI - một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (Nghị quyết 15).

Chênh lệch mức sống còn lớn

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng đề án đã trình bày nội dung tờ trình.

Bộ Chính trị đã thảo luận và cho rằng trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI, đổi mới và phát triển chính sách xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước với tinh thần tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Việc triển khai có hiệu quả các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; mang lại những thành tựu to lớn trong thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khẳng định tính ưu việt của chế độ XHCN ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Chính sách xã hội còn thiếu tính bao trùm, thiếu liên kết giữa các chính sách trong tổ chức thực hiện, tỉ lệ bao phủ thấp. Cụ thể là chênh lệch mức sống giữa các vùng, miền, nhóm đối tượng còn lớn; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, chuẩn nghèo và chuẩn trợ cấp còn thấp; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Ngoài ra, BHXH còn thấp, chưa thật sự hấp dẫn người lao động; chất lượng dịch vụ y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội phát triển chậm; đầu tư chính sách xã hội còn có mặt chưa hiệu quả…

Tiếp tục phát huy hiệu quả chính sách xã hội - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Tạo điều kiện để dân thụ hưởng thành quả phát triển

Bộ Chính trị khẳng định việc tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả chính sách xã hội là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần bảo đảm định hướng XHCN, thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân, tạo điều kiện để người dân tham gia, thụ hưởng thành quả phát triển ngày càng tốt hơn.


Xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, bảo đảm tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an sinh xã hội... Đầu tư thực hiện các mục tiêu chính sách xã hội cần phù hợp với khả năng nền kinh tế, trong đó nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo cùng các nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp, xã hội, đóng góp của người dân; kết hợp nội lực với ngoại lực thông qua hợp tác quốc tế.

Bộ Chính trị nhấn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển. Thực hiện chính sách xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; sự quản lý chặt chẽ, hiệu quả của Nhà nước; sự giám sát thường xuyên của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Phải khơi dậy khát vọng phát triển; phát huy truyền thống tương thân tương ái, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân để giải quyết các vấn đề xã hội.

Bộ Chính trị giao cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan, hoàn thiện Đề án báo cáo Bộ Chính trị để trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII. 

Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai 2 nhiệm kỳ

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ), Bộ Chính trị nhận thấy Ban TVTU Đồng Nai 2 nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban Cán sự (BCS) Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, đầu tư, đấu thầu, sử dụng đất tại một số dự án. Các vi phạm, khuyết điểm của Ban TVTU gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại và nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban TVTU Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.

Tại kỳ họp 27, UBKTTƯ đã xem xét, kết luận một số nội dung. Theo đó, thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận của UBKTTƯ tại kỳ họp thứ 23 đối với BCS Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và một số tổ chức Đảng, đảng viên liên quan; căn cứ quy định của Đảng, UBKTTƯ quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo: BCS Đảng UBND tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021; Đảng ủy Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các ông: Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư BCS Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. UBKTTƯ đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban TVTU Đồng Nai 2 nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.

Theo Bảo Trân/Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su/tiep-tuc-phat-huy-hieu-qua-chinh-sach-xa-hoi-20230330210229181.htm

  • Từ khóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Australia thăm Việt Nam

Sáng 4/6, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày từ 3 đến 4/6.
11:40 - 04/06/2023
315 lượt xem

Bộ trưởng LĐ-TB-XH: Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội 1 lần trong năm 2022

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết, gần 1 triệu người đã rút bảo hiểm xã hội 1 lần trong năm 2022. Giai đoạn 2016 - 2022 đã có 4,84 triệu người...
10:00 - 04/06/2023
351 lượt xem

Dự kiến lập 3-6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm ở Việt Nam

Bộ Y tế đã báo cáo, đề xuất và được Chính phủ đồng ý xây dựng cơ chế đảm bảo thuốc hiếm; trong đó dự kiến hình thành 3-6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm,...
21:30 - 03/06/2023
647 lượt xem

Thủ tướng: "Thay người nếu không hoàn thành dự án sân bay Long Thành"

Cùng với triển khai các dự án trọng điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý thúc đẩy xây sân bay Long Thành. "Nếu không hoàn thành công việc thì...
16:26 - 03/06/2023
782 lượt xem

Mở hướng đầu tư, du lịch qua chính sách thị thực

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu tăng thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 lên 60...
09:23 - 03/06/2023
919 lượt xem