Những kiến nghị của cử tri Bắc Giang sẽ được giải quyết

BGTV- Sau đây là 11 kiến nghị của cử tri ở 2 lĩnh vực kinh tế, ngân sách và văn hóa - xã hội sẽ được cơ quan chức năng giải quyết.
3 tháng trước
1,192 lượt xem

Những kiến nghị của cử tri đang được giải quyết

BGTV- Sau đây là 15 kiến nghị của cử tri đang được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
3 tháng trước
977 lượt xem

Tổng hợp kiến nghị của cử tri đã được giải quyết tại các kỳ họp trước

BGTV- Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh có báo cáo số 159/BC-UBND tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong;...
3 tháng trước
990 lượt xem