HĐND với cử tri: Kinh nghiệm nâng cao chất lượng phiên họp thường trực HĐND và xử lý nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp

Thứ 4, 12.06.2019 | 08:48:45
815 lượt xem
  • Từ khóa