Cử tri TPBG bày tỏ tin tưởng vào kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khoá XVIII

Thứ 5, 07.12.2017 | 09:04:03
10,673 lượt xem
  • Từ khóa