Quỹ tấm lòng vàng: Hỗ trợ trên 500 triệu đồng đến các hộ đặc biệt khó khăn

Thứ 3, 21.01.2020 | 08:43:39
5,116 lượt xem

BGTV- Tiếp tục thay mặt các nhà hảo tâm, lãnh đạo Đài PT&TH Bắc Giang trao tặng số tiền ủng hộ cho 4 hộ đặc biệt khó khăn của các huyện: Sơn Động, Lục Nam và thành phố Bắc Giang. Như vậy đã có 23 hộ nghèo nhận được tiền ủng hộ từ Quỹ Tấm lòng vàng với số tiền trên 500 triệu đồng.

Video: quy_tam_long_vang_tren_500_trieu_dong_ho_tro_ho_dac_biet_kho_khan_20164618012020.mp4

 

  • Từ khóa