Infographics: Kinh tế Bắc Giang 2018 - Những con số ấn tượng

Thứ 4, 06.02.2019 | 06:35:13
525 lượt xem

BGTV - Tốc độ tăng trưỏng kinh tế (GRDP) đạt 16,1%, thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng cao nhất cả nước trong năm 2018 và là năm tỉnh Bắc Giang đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.


  • Từ khóa