Tổng công ty đầu tiên của ngành than niêm yết đang làm ăn ra sao?

Thứ 3, 23.02.2021 | 10:28:35
281 lượt xem

Mặc dù quy mô doanh thu tương đối ổn định nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (HNX:MVB) trong năm 2020 lại đột ngột tăng cao. MVB hiện do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu 98% vốn.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của Mỏ Việt Bắc vọt tăng trong năm 2020. Ảnh minh họa: LĐO. 

MVB vừa công bố Báo cáo Quản trị và Báo cáo tài chính quý IV/2020 (chưa kiểm toán) và văn bản giải trình biến động kết quả kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ, quý IV/2020, MVB đạt doanh thu 732,2 tỉ, giảm 8% so với cùng kỳ 2019.

Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng gần gấp đôi lên 44,4 tỉ đồng so với 23,9 tỉ của quý IV/2019 khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của MVB chỉ đạt 174,4 tỉ đồng giảm 26,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý IV/2020 của MVB đạt 144 tỉ, giảm 20,5% so với quý IV/2019.

Lũy kế cả năm 2020, MVB đạt doanh thu 2.295 tỉ đồng, giảm nhẹ 4,5% so với 2.404 tỉ của năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 303 tỉ giảm 7% so với năm 2019 nhưng thuế thu nhập doanh nghiệp lại tăng 2,2 tỉ nên lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 237,5 tỉ đồng, giảm 10% so với 2019.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý IV/2020 MVB đạt doanh thu 1.524 tỉ đồng, giảm nhẹ 3,5% so với 1.581,6 tỉ của quý IV/2019. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 39% so với cùng kỳ 2019 khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 224,5 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2020 đạt 184,9 tỉ đồng, giảm 15,7% so với quý IV/2019.

Lũy kế cả năm 2020, MVB đạt doanh thu hợp nhất 4.861 tỉ đồng, giảm nhẹ 2% so với 4.960 tỉ của năm 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 đạt 312,7 tỉ, giảm 2,5% so với 2019.

MVB công bố văn bản giải trình về biến động lợi nhuận 2020 so với 2019 là do “năm 2020 sản lượng tiêu thụ giảm làm doanh thu giảm so cùng kỳ năm trước và làm giảm lợi nhuận của Công ty Mẹ và Hợp nhất toàn Tổng công ty”.

Tuy nhiên, giải trình này có vẻ chưa thực sự thuyết phục vì doanh thu hợp nhất năm 2020 chỉ giảm nhẹ 2% so với 2019 và doanh thu công ty mẹ năm 2020 cũng chỉ giảm 4,5%. Trong khi ấy, MVB chưa giải trình tại sao chi phí quản lý doanh nghiệp quý IV/2020 tăng rất mạnh so với quý IV/2019.

MVB có vốn điều lệ 1.050 tỉ đồng, Tập đoàn Than - Khoáng sản (Vinacomin) đang sở hữu 98% vốn điều lệ. Theo kế hoạch đến năm 2020, Vinacomin sẽ thoái vốn xuống còn 65%, tuy nhiên chưa thấy triển khai. Với việc niêm yết trên HNX, MVB đã trở thành Tổng công ty đầu tiên của ngành than niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán.

MVB nắm giữ cổ phần chi phối ở 3 công ty xi măng là La Hiên, Quán Triều, Tân Quang và nắm giữ 100% vốn ở 3 công ty than lớn là công ty than Na Dương, công ty than Núi Hồng, công ty than Khánh Hòa.

Theo Tùng Thư/ Lao Động

https://laodong.vn/kinh-te/tong-cong-ty-dau-tien-cua-nganh-than-niem-yet-dang-lam-an-ra-sao-882676.ldo

  • Từ khóa