Lạng Giang nỗ lực vì mục tiêu huyện nông thôn mới

Thứ 5, 07.03.2019 | 09:03:34
317 lượt xem

BGTV- Cùng với nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạng Giang đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM), phấn đấu đạt mục tiêu huyện NTM năm 2019.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phấn đấu đạt các tiêu chí NTM, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Lạng Giang đã luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Thông qua đó, đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao cùng với sự ủng hộ đáng kể về mọi mặt từ các tổ chức, cá nhân, cũng như cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đến nay huyện Lạng Giang đã có 16/21 xã đạt chuẩn NTM, 05 xã còn lại là Thái Đào, Xuân Hương, Dương Đức, Tân Thanh, Hương Sơn đang nỗ lực đạt chuẩn NTM nhằm hoàn thành mục tiêu 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện Lạng Giag cũng tập trung thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí huyện NTM của Trung ương. Theo báo cáo của UBND huyện, tổng nguồn vốn huy động và đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn đạt trên 380 tỷ đồng.

Xây dựng đường giao thông nông thôn là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng NTM

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, huyện đang gặp một số vướng mắc nhất định, tại các xã Thái Đào, Tân Thanh đạt 15/19 tiêu chí; xã Dương Đức, Xuân Hương đạt 14/19 tiêu chí; xã Hương Sơn đạt 13/19 tiêu chí, trong đó nhiều tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, điện, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Tại xã Hương Sơn hiện còn 6 tiêu chí NTM cần thực hiện, trong đó về tiêu chí giao thông còn khá nan giải và gặp nhiều khó khăn về kinh phí khi xã còn phải thực hiện cứng hóa 13,6 km đường trục thôn, hơn 30 km đường, ngõ xóm mà các tuyến đường này đều thưa dân nên khó khăn trong huy động nguồn xã hội hóa, nếu đóng góp mỗi hộ dân sẽ phải đóng mức cao, có hộ sẽ phải đóng hơn 100 triệu đồng.Mặt khác, các xã chưa hoàn thiện các tiêu chí NTM đều là xã khó khăn, diện tích rộng, điều kiện và thu nhập của nhân dân còn nhiều hạn chế nên khó khăn trong thực hiện. 

Về thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay, huyện Lạng Giang đã hoàn thành 5/9 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành gồm: Quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, môi trường. Theo đánh giá, cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, tiêu chí môi trường tại huyện Lạng Giang đang là tiêu chí khó thực hiện, do đó trong thời gian tới huyện cần tăng cường các điểm thu gom rác thải, đưa về khu xử lý tập trung. Bên cạnh đó, với 16 xã đã đạt chuẩn NTM cần tập trung rà soát lại kết quả thực hiện so với yêu cầu Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo hiệu quả lâu dài và bền vững, chủ động xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao tiêu chí, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện xây dựng NTM, nhất là các nội dung là cứng hóa đường giao thông, phát triển các mô hình kinh tế sản xuất hiệu quả, chú trọng công tác vệ sinh môi trường. Với phương châm phát huy nội lực trong huyện là chính, huyện cân đối kinh phí để thực hiện, sớm hoàn thành quy hoạch đô thị trong quý II... Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện các tiêu chí còn thiếu trong thời gian tới.

Phát triển kinh tế là yếu tố quan trọng trong xây dựng NTM tại Lạng Giang

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái, huyện Lạng Giang có sẵn nhiều thuận lợi thực hiện huyện NTM trong quá trình phát triển đô thị, huyện cần đặc biệt quan tâm tiêu chí môi trường và tiêu chí sản xuất, trong đó tiêu chí sản xuất chính là yếu tốt cốt lõi thực hiện Chương trình NTM. Cùng với đó, huyện cần quan tâm nâng cao tỷ lệ dân số đô thị và thu nhập của người dân, tăng cường công tác tuyên truyền, cổ vũ động viên để phong trào xây dựng NTM mạnh mẽ, rộng khắp trong nhân dân.

Tuy vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn phải vượt qua để cán đích huyện NTM năm 2019, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạng Giang vẫn đã, đang và tiếp tục đoàn kết, tập trung khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển. Cùng nguồn lực vật chất, Lạng Giang không ngừng nêu cao các giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương, quyết tâm xây dựng thành công huyện NTM trong thời gian sớm nhất./.

Minh Anh