4 tiêu chí công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ 2, 11.06.2018 | 16:40:44
252 lượt xem

BGTV- Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/06/2018. Theo đó, xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng 4 tiêu chí.

Ảnh minh họa.

1. Tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo:

+ Thu nhập bình quân đầu người cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới;

+ Không có hộ nghèo.

2. Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa:

+ Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ trẻ vào lớp 1 đạt 100%

+ Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 95%...

3. Tiêu chí Môi trường:

+ Có từ 60% trở lên tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước và trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh;

+ Từ 90% số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường…

4. Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công

+ Trong 03 năm liên tục trước năm xét xã nông thôn mới kiểu mẫu không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân ở xã phạm tội; tệ nại được kiềm chế, giảm;

+ Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân hiệu quả./.

BGTV (Tổng hợp)


  • Từ khóa