“Ý Đảng lòng dân” trong xây dựng Nông thôn mới

Thứ 4, 21.03.2018 | 17:20:03
681 lượt xem

BGTV- Với 9/19 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), con đường phát triển của Yên Dũng vẫn đang còn nhiều thử thách, song từ những địa phương thành công có thể nhận thấy tiềm năng của đất và người nơi đây. Tại xã Lãng Sơn, những bài học từ việc huy động sức dân, khuyến khích quy tụ nhân dân đồng lòng đã đưa địa phương từ chỗ khó khăn trở thành điển hình trong phong trào xây dựng NTM.

Trong những năm qua, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Yên Dũng luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như sự vào cuộc tích cực, chủ động, đổi mới phương thức tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Nhiều điển hình tiên tiến với cách làm hay được ghi nhận góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào, tạo khí thế sôi nổi trong xây dựng và phát triển quê hương Yên Dũng.

Được công nhận xã đạt chuẩn NTM cuối năm 2017, xã Lãng Sơn là điển hình của huyện trong việc phát huy tinh thần, truyền thống anh hùng cách mạng và sức mạnh đoàn kết trên quê hương trong công cuộc đổi mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lãng Sơn luôn nỗ lực thi đua trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong hơn 2 năm, trên 15 tỷ đồng là con số xã Lãng Sơn đã huy động từ mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM (trong đó ½ nguồn vốn từ ngân sách xã và do nhân dân đóng góp). Đến nay, toàn xã có 7 mô hình sản xuất lúa; duy trì phát triển làng nghề mộc truyền thống với gần 70 hộ tham gia. 9/9 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn; cứng hóa, mở rộng hơn 36 km đường trục xã, đường làng, ngõ xóm; một số tiêu chí như giao thông, trường học, nhà ở dân cư đạt cao và vượt so với bộ tiêu chí quốc gia; thu nhập bình quân năm 2017 đạt 34 triệu đồng/người/năm.

Xã Lãng Sơn ngày càng văn minh, sạch đẹp

Xây dựng NTM gắn với phong trào " toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" mà điểm sáng từ cách làm tại Lãng Sơn là phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, dân biết, dân bàn và dân kiểm tra. Mọi quy hoạch, đầu tư xây dựng đều được niêm yết công khai. Chính vì vậy, các công trình đầu tư xây dựng nhân dân đều được tham gia và vào cuộc một cách tích cực. Kinh tế phát triển, xã Lãng Sơn chú trọng tới việc xây dựng nhà văn hóa, thiết chế văn hóa, làng văn hóa và gia đình văn hóa. Xã đã hoàn thành xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao của xã với quy mô lớn bao gồm đầy đủ các hạng mục, như nhà văn hóa, sân thể thao, đảm bảo cho các nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ - TDTT trên địa bàn... đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn đến nhân dân, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong quá trình xây dựng NTM.

Bà Nguyễn Thị Thu – Thôn Ngọc Lâm cho biết: “Nhận được sự tuyên truyền tích cực từ chính quyền địa phương, thấy được ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng NTM nên người dân chúng tôi đều nhất trí cao, cùng tự nguyện góp công góp của để xây dựng thôn xóm ngày càng văn minh, điều này không chỉ mang lại lợi ích cho nhân chúng tôi mà còn đối với cả con cháu sau này”.

Phát triển làng nghề truyền thống gắn với xây dựng NTM luôn được xã Lãng Sơn chú trọng

Diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp, hệ thống điện, đường, trường, trạm được xây dựng và hoàn thiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tạo nên một diện mạo mới cho quê hương, đời sống nhân dân ngày được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; an ninh trật tự được giữ vững là những minh chứng rõ nét nhất về thành quả khi ý Đảng hợp với lòng dân. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở Lãng Sơn luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, tình hình an ninh – trật tự ATXH được giữ vững, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước được nâng lên... thành tựu ấy là kết quả của sự nỗ lực tham gia hiệu quả mà mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Lãng Sơn luôn nêu cao, trở thành sợ dây kết nối trong cả hệ thống chính trị, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới mọi tầng lớp nhân dân đối với công cuộc xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Đức Thịnh – Bí thư Đảng ủy xã Lãng Sơn nhấn mạnh: “Thành công và cũng là bài học, kinh nghiệm lớn nhất trong thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn xã là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị song song với việc phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn thể nhân dân. Những bước chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - văn hóa xã hội trên địa bàn xã đã nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tới người dân, là minh chứng rõ nét nhất cho ý nghĩa mà chương trình MTQG về xây dựng NTM mang lại đối với nhân dân xã Lãng Sơn cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh”.

Minh Anh