Nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp FDI

Thứ 2, 25.12.2017 | 13:36:45
1,470 lượt xem

BGTV- Vai trò của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp (DN) ngoài Nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang những năm qua dần được khẳng định. Để công tác xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) thật sự đi vào chiều sâu và lan rộng, rất cần đến những “đòn bẩy” mạnh mẽ hơn nữa từ phía cơ sở và ngay tại các DN, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chủ trương trong phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh đã đề ra.

Kết nối người lao động với doanh nghiệp

Những năm gần đây, DN ngoài Nhà nước, FDI ở tỉnh ta tăng nhanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Để đảm bảo mối quan hệ hài hòa, bền vững giữa DN và NLĐ, LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo, xúc tiến thành lập tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các DN là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng.

Là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện tử, Công ty TNHH Vina Dokyoung là một trong những doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chú trọng tới công tác xây dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh trong những năm qua. Chị Hoàng Thị Thanh Giang, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Công đoàn Công ty TNHH Vina Dokyoung được thành lập từ tháng 9 năm 2011, là CĐCS trực thuộc Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Hiện số đoàn viên công đoàn là 320 người. Với đặc thù là công đoàn của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài – Hàn Quốc, dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, nhưng những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã nỗ lực vượt qua để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, không chỉ là chỗ dựa vững chắc, là đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động mà còn là cầu nối giữa người lao động và Ban Giám đốc công ty.

Công đoàn Công ty TNHH Vina Dokyoung hoạt động hiệu quả thời gian qua

Từ thực tiễn hiện nay có thể thấy rõ, sự ra đời của tổ chức Công đoàn trong DN FDI là sự tất yếu và cần thiết. Trong quá trình hoạt động, CĐCS với vai trò tham mưu, đề xuất với lãnh đạo DN có thể đưa ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh; triển khai các phong trào thi đua sản xuất, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc. Vận động người lao động (NLĐ) tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, giúp đỡ trong cuộc sống... Từ đó, tổ chức công đoàn đã tạo được vị thế và sự tin tưởng của NLĐ cũng như chủ DN.

Chị Nguyễn Thu Loan, công nhân công ty cho biết: “Ban đầu tôi cũng lo ngại về chế độ và quy định mà doanh nghiệp có thể áp đặt với người lao động, nhưng trái lại với những suy nghĩ đó, chúng tôi được Ban Giám đốc công ty và BCH Công đoàn quan tâm, đảm bảo không chỉ về quyền lợi từ lương, thưởng, bảo hiểm mà còn được chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi khi ốm đau, được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch... nhờ đó mà tôi thấy yên tâm làm việc, gắn bó với công ty hơn”.

Đời sống tinh thần của Đoàn viên công đoàn được quan tâm nhờ vào sự năng động, nhạy bén của CĐCS

Nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của mình thật sự trở thành đại diện cho quyền lợi của NLĐ, tham mưu cùng Ban giám đốc trong phát triển doanh nghiệp, nhiều cách làm hay đã được CĐCS công ty TNHH Vina Dokyoung áp dụng. Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc ban hành quy trình giải quyết thư góp ý, đồng thời cho lắp đặt nhiều hòm thư góp ý trong công ty. Công nhân ngoài ý kiến đóng góp trong các buổi đối thoại trực tiếp, có thể gửi thư vào hòm thư góp ý. Hàng ngày, 1 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn và nhân viên nhân sự có nhiệm vụ đi mở hòm thư, tổng hợp ý kiến, giải quyết theo quy trình, kết quả giải quyết thư góp ý sẽ được thông báo trên bảng tin của Công đoàn. Điều này thể hiện quyền dân chủ tại doanh nghiệp một cách rõ ràng, minh bạch. Bên cạnh đó, các chế độ chính sách đối với NLĐ đều được đảm bảo; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước thường xuyên được tổ chức... do đó tại DN không xảy ra tình trạng đình công, đơn thư vượt cấp.

Ông Jun Hyeong Sang – Phó GĐ Công ty cho biết: “Có những khó khăn nhất định đối với doanh nghiệp nước ngoài khi sử dụng lao động người Việt, nhất là về phong cách làm việc và sự khác biệt trong văn hóa. Tuy nhiên, sự có mặt của tổ chức công đoàn đã giúp ích rất nhiều cho ban giám đốc trong việc hiểu và kết nối nhiều hơn với người lao động. Nhiều giải pháp hay được đưa ra giúp ích không chỉ với doanh nghiệp mà còn ổn định và nâng cao đời sống các cán bộ công nhân”.

Ông Jun Hyeong Sang - PGĐ công ty TNHH Vina Dokyoung đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp mình.

Cụ thể hóa cách làm để nhân rộng tổ chức

Theo Chỉ thị đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang đã nêu rõ 4 nhiệm vụ, giải pháp, đó là các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tăng cường lãnh đạo xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam trong các doanh nghiệp theo phương châm "Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn" hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trước mắt tập trung vào doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân, lao động và khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Phấn đấu đến năm 2020, có 80% doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn có tổ chức Công đoàn Việt Nam; 75% công nhân, lao động trong các doanh nghiệp gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Sự có mặt của CĐCS góp phần quan trọng trong sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp nói chung và khu vực FDI nói riêng

Ông Nghiêm Xuân Hưởng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định hoạt động của CĐCS trong các DN ngoài Nhà nước, DN FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Công đoàn đã chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, nắm bắt kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, phản ánh với chính quyền và người sử dụng lao động để giải quyết. Đặc biệt, CĐCS với vai trò tham mưu đã kiến nghị với chủ DN thực hiện tốt các chính sách theo quy định của pháp luật như: Tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi... cùng chính sách đãi ngộ, khen thưởng kịp thời nhằm khuyến khích NLĐ làm việc, gắn bó với DN.

Bên cạnh những thuận lợi và cả những thành tích đạt được, công tác xây dựng tổ chức CĐCS và phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp FDI cũng gặp phải khó khăn nhất định. Một số chủ DN và NLĐ chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về tổ chức công đoàn, lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của của DN... Đối với đội ngũ cán bộ CĐCS tại các DN đa phần là kiêm nhiệm, chủ yếu là công nhân trực tiếp sản xuất, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế; không có nhiều thời gian nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ về hoạt động công đoàn dẫn đến hiệu quả tổ chức chưa cao, chưa thu hút được NLĐ; mặt khác công tác phối, kết hợp giữa các cơ và việc tuyên truyền chưa được thường xuyên cũng là một trong những nguyên nhân, hạn chế trong việc tiếp cận giúp chủ DN và NLĐ hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của tổ chức công đoàn.

Đối với các doanh nghiệp FDI, việc dung hòa các lợi ích nhà nước – NLĐ – DN là việc làm không hề đơn giản, do đó rất cần đến sự ủng hộ, hỗ trợ và tạo điều kiện của tổ chức Công đoàn các cấp, của Lãnh đạo các DN và sự chuyển biến trong nhận thức từ phía NLĐ. Để khắc phục những hạn chế tồn tại, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của CĐCS, thời gian tới LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập trung vào những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp thuộc các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo LĐLĐ các địa phương và công đoàn các cấp trong việc phân công, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác phát triển đoàn viên; nắm bắt, rà soát đối với các DN mới để đồng thời vận động NLĐ hiểu và tham gia tổ chức công đoàn ngay thời điểm tuyển dụng; tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao kỹ năng phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS cho cán bộ chuyên trách; tập trung kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, đồng thời chú trọng việc đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của NLĐ vào quá trình vận động thành lập CĐCS... Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp FDI nói riêng thực sự vững mạnh, trở thành điểm tựa vững chắc cho NLĐ, tạo bước đà vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của tỉnh nhà.

 Minh Anh