Những thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ có hiệu lực từ năm 2021

Thứ 4, 13.01.2021 | 11:57:19
416 lượt xem

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai sẽ chính thức có hiệu lực từ 8.2.2021, trong đó có một số điểm thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ.

Theo Lao Động

https://laodong.vn/infographic/nhung-thay-doi-quan-trong-lien-quan-den-so-do-co-hieu-luc-tu-nam-2021-870064.ldo

  • Từ khóa