Infographics: Sự trùng hợp và khác biệt bất ngờ trong bản đồ bầu cử 2016 và 2020

Thứ 6, 20.11.2020 | 09:17:52
339 lượt xem

Bản đồ bầu cử năm 2016 và năm 2020 có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng có những sự dịch chuyển quan trọng cho thấy sự thay đổi quan điểm của người dân Mỹ trong 4 năm qua.

Theo Kiều Anh/VOV 

https://vov.vn/the-gioi/infographics-su-trung-hop-va-khac-biet-bat-ngo-trong-ban-do-bau-cu-2016-va-2020-818695.vov

  • Từ khóa