Những “chiến sĩ” trên mặt trận báo chí

Thứ 5, 21.06.2018 | 13:31:04
2,398 lượt xem

BGTV- Báo chí Bắc Giang là một bộ phận của báo chí nước nhà, đang có những nỗ lực kiện toàn về tổ chức, sắc bén về chính trị, phát huy vai trò là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2018)- đây là dịp các thế hệ nhà báo tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Phóng viên Đài PT-TH Bắc Giang đang tác nghiệp

Cách đây 93 năm, ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu - Trung Quốc, báo Thanh niên do Bác Hồ sáng lập ra số đầu tiên, là cơ quan ngôn luận của “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội”. Đó là tờ báo vô sản đầu tiên ở nước ta, mở đầu cho sự phát triển rực rỡ của báo chí cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Từ tờ báo cách mạng đầu tiên ấy, đến nay, cả nước đã có hơn 800 cơ quan báo chí. Đội ngũ nhà báo ngày càng phát triển và trưởng thành với hơn 1,9 vạn hội viên. 

Là một bộ phận của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí tỉnh Bắc Giang đã không ngừng trưởng thành, phát triển, có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân. Báo Bắc Giang luôn luôn đổi mới về nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền. Đài Phát thanh và truyền hình Bắc Giang bên cạnh việc tăng cường đầu tư đổi mới trang thiết bị hiện đại còn quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Nhiều chương trình mới, các chuyên trang, bản tin đã đi sâu vào cuộc sống, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tạp chí Sông Thương ngày càng được cải thiện về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng…

Đội ngũ những người làm báo Bắc Giang năng nổ, sáng tạo, tự tin phản ảnh mọi mặt của đời sống xã hội

Báo chí là hoạt động nghề nghiệp đặc thù mang tính chính trị - xã hội cao, người làm báo được xem như người làm cách mạng thông qua các tác phẩm báo chí. Với vai trò đi đầu xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, báo chí còn là diễn đàn để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nói lên tiếng nói của mình trong quá trình xây dựng đất nước theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Báo chí Việt Nam nói chung và tại Bắc Giang nói riêng trong những năm qua đã trở thành cầu nối, phản ánh sinh động, kịp thời mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân, có tính chiến đấu mạnh mẽ song cũng đậm chất văn hóa, nhân văn, mang bản sắc dân tộc sâu sắc. Xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, báo chí nước nhà và báo chí Bắc Giang càng trở nên quan trọng, vai trò xã hội của nghề báo và đội ngũ người làm báo càng được nâng cao.

Hiện nay, trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng – an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong công cuộc nhiều cơ hội và thách thức, mở ra những thuận lợi và cả những khó khăn như vậy, báo chí đóng vai trò to lớn với sự phát triển chung, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, cổ vũ và thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, tham gia chủ động và mạnh vẽ vào công cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống lại các quan điểm sai trái, đồng thời nêu gương những nhân tố điển hình trên mọi mặt của đời sống xã hội, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Tạ Văn Dương, giám đốc Đài PT-TH Bắc Giang (áo trắng, bên trái) cảm ơn chân thành tới các đơn vị đến chúc mừng tập thể Đài nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Bắc Giang cho biết: “Phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm báo chí cách mạng, báo chí Bắc Giang tiếp tục đóng vai trò xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, và với trọng trách đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào như vậy, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà không ngừng nỗ lực học tập, vươn lên và là hạt nhân đoàn kết hội viên, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng làm báo, xứng đáng trở thành người đại diện cho tiếng nói của nhân dân cũng như vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà”.

Báo chí là hơi thở, tiếng nói của cuộc sống, do đó dù là thể loại nào cũng cần đáp ứng được về mặt trí tuệ cũng như giá trị tình cảm và giá trị nhân văn. Từ thực tiễn, báo chí tỉnh Bắc Giang cần có những đề tài, chuyên đề nghiên cứu về nhu cầu, thị hiếu của đối tượng tiếp nhận sản phẩm báo chí để cơ quan báo chí có hướng điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đồng thời có thêm nhiều tác phẩm báo chí mang tính phát hiện, tính dự báo hỗ trợ các cơ quan Đảng, chính quyền nắm bắt nhanh hiệu quả các chủ trương, chính sách khi đưa vào thực tiễn cuộc sống, xứng đáng là những người chiến sỹ với trên mặt trận báo chí với “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”./.

Minh Anh