Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII

Thứ 5, 30.11.2017 | 15:28:06
883 lượt xem

BGTV- Sau 2 ngày diễn ra, ngày 30/11, Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đã kết thúc. Tại tỉnh Bắc Giang, hội nghị được truyền hình trực tuyến ở 241 điểm cầu với sự tham gia của hơn 47 nghìn cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh điểm cầu chính tại Bắc Giang.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 được tổ chức trong 2 ngày 29 và 30/11. Trong ngày 29/11, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương quán triệt chuyên đề  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giới thiệu Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Sáng 30/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Đây là các Nghị quyết quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, mang tính nhân văn sâu sắc. Việc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm tổ chức thực hiện, tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tại tỉnh Bắc Giang, hội nghị được truyền hình trực tuyến tại 241 điểm cầu với sự tham gia của hơn 47 nghìn đảng viên và được tổ chức trực tuyến đến tận cấp xã. Sau hội nghị, các đại biểu sẽ dành thời gian tập trung thảo luận và viết bài thu hoạch xong trước ngày 7/12.

Thanh Huyền

  • Từ khóa