Bắc Giang: Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở

Thứ 5, 30.01.2020 | 21:50:04
922 lượt xem

Sáng ngày 30/01, đồng chí Dương Văn Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lại Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Hà; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh đoàn; một số sở, ngành và huyện Lục Ngạn.

Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Theo các quyết định, kể từ ngày 01/02/2020, các đồng chí: Bùi Huy Khánh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phạm Công Toản - Trưởng Phòng Công - Nông nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương; Lê Bá Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; Đào Thị Hường - Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm (60 tháng).

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái nhấn mạnh, việc điều động và bổ nhiệm 04 đồng chí là một bước trong việc kiện toàn cán bộ quản lý sở, ngành và để chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, giao trọng trách mới. Đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là thử thách đòi hỏi các đồng chí phải không ngừng trau dồi, rèn luyện, học tập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

Bên cạnh đó, đề nghị tập thể cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức các Sở: Công Thương, Nông nghiệp & PTNT, Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp để các đồng chí phấn đấu, thể hiện năng lực, phẩm chất của mình, trở thành hạt nhân quan trọng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí: Phạm Công Toản, Bùi Huy Khánh, Đào Thị Hường, Lê Bá Thành. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Thay mặt các cán bộ mới được bổ nhiệm, đồng chí Lê Bá Thành bày tỏ lòng cảm ơn về sự tin tưởng, giao phó nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời hứa trên cương vị, nhiệm vụ mới, các đồng chí sẽ không ngừng học tập, trau dồi chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tác phong để cống hiến, đóng góp tích cực hơn nữa vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Theo bacgiang.gov.vn

https://www.bacgiang.gov.vn/web/guest/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/bac-giang-trao-quyet-inh-ieu-ong-va-bo-nhiem-can-bo-lanh-ao-mot-so-co-quan-on-vi

  • Từ khóa