Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam

Thứ 5, 07.12.2017 | 10:48:42
240 lượt xem

BGTV- Sáng 7/12/2017 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương và Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam” cho Ban Tuyên giáo 30 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc và các cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương.

Quang cảnh Hội nghị.

Với mục đích tăng cường hơn nữa chất lượng và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng và đấu tranh phản bác một cách thuyết phục các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, Hội nghị đã cung cấp những thông tin cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam và cộng đồng quốc tế về quyền con người; những thành tựu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trên các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa; công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đấu tranh phản bác trên lĩnh vực quyền con người; vấn đề quyền con người trong quan hệ quốc tế và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt Nam…

Tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về cách tiếp cận quyền con người trong các bài viết và nêu lên những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam thời gian tới.

Hội nghị là dịp để tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương; các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương; tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền về quyền con người./.

Giáp Phương/BGTV

  • Từ khóa