Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ

Thứ 6, 23.07.2021 | 09:35:14
1,129 lượt xem

Sáng 23/7, toàn bộ 470/470 đại biểu Quốc hội có mặt đã tán thành thông qua Nghị quyết cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) gồm có 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) giữ ổn định như khóa XIV có 22 cơ quan, gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.

Cụ thể gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Chính phủ (Ảnh: Chính phủ).

Tại hội trường Quốc hội hôm qua (22/7), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sau khi Quốc hội có Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chính phủ sẽ chỉ đạo tổ chức sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Chính phủ, bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo đảm bộ máy hành chính thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/xa-hoi/chinh-phu-nhiem-ky-20212026-co-18-bo-va-4-co-quan-ngang-bo-20210723084317619.htm

  • Từ khóa