Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Thứ 7, 03.04.2021 | 07:00:29
734 lượt xem

Từng đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau tại Bộ Xây dựng, tỉnh Điện Biên, Ninh Bình, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, tháng 4/2021, ông Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - 1

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/xa-hoi/chan-dung-tan-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-dinh-tien-dung-20210402150832588.htm#dt_source=Cate_ChinhTri&dt_campaign=Top3&dt_medium=3

  • Từ khóa