Từ 18/2, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tỉnh Bắc Giang đánh giá lại nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19

Thứ 4, 17.02.2021 | 22:41:37
1,101 lượt xem

BGTV- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các nhà máy thuộc tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo PC Covid-19 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản hỏa tốc số 316/CV-BCĐ yêu cầu tất cả các doanh nghiệp, nhà máy tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thực hiện đánh giá lại ngay nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh kể từ ngày 18/2/2021.

Tỉnh Bắc Giang yêu cầu tất cả các doanh nghiệp, nhà máy tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thực hiện đánh giá lại ngay nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh kể từ ngày 18/2/2021.

Theo đó, Ban chỉ đạo PC Covid-19 tỉnh Bắc Giang đề nghị Ban chỉ đạo PC Covid-19 các huyện, thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp, nhà máy tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thực hiện đánh giá lại ngay nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG, ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc Ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động".

Trên cơ sở kết quả đánh giá, các doanh nghiệp, nhà máy tại các khu, cụm công nghiệp tiến hành xếp loại nhóm nguy cơ lây nhiễm và có các biện pháp khắc phục các tồn tại hạn chế để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh không đạt tổng số điểm theo hướng dẫn nên dừng hoạt động để thực hiện ngay giải pháp khắc phục các tồn tại để giảm thiểu nguy cơ. Thường xuyên duy trì và đánh giá 2 tuần/lần theo quy định để đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

Ban chỉ đạo PC Covid-19 các huyện, thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh theo phân cấp quản lý khu, cụm công nghiệp thành lập đoàn đánh giá lại nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh không đạt tổng số điểm theo hướng dẫn phải dừng hoạt động để thực hiện ngay giải pháp khắc phục các tồn tại để giảm thiểu nguy cơ; tổng hợp kết quả đánh giá của các doanh nghiệp gửi về Thường trực Ban chỉ đạo Covid-19 của tỉnh (Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.

Sở Y tế phối hợp với Ban chỉ đạo PC Covid-19 các huyện, thành phố; Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiến hành kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh kể từ ngày 18/2/2021./.

BGTV

  • Từ khóa