Infographic: Những dấu ấn Đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Giang khóa XIV

Thứ 3, 05.01.2021 | 15:12:39
604 lượt xem

BGTV- Cách đây 75 năm, ngày 06/01/1946 cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trên cả nước. Để xứng đáng với trách nhiệm dân bầu, thay mặt nhân dân gánh vác công việc chung của đất nước, Đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Giang đã thể hiện "tròn" vai trò người đại biểu của nhân dân.

BGTV

  • Từ khóa