Đề xuất hỗ trợ giáo viên 1,8 triệu đồng/tháng

Thứ 4, 30.09.2020 | 11:03:54
138 lượt xem

Giáo viên nghỉ việc không hưởng lương tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp được đề xuất nhận hỗ trợ.

Giáo viên tư thục. Ảnh Kiều Hạnh.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa chính thức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tờ trình Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại “cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông”.

Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương tính từ ngày 1.2.2020 cho đến tháng 1.6.2020. Thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng. Mức hỗ trợ cho các đối tượng trên là 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Trước đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cung cấp số liệu về giáo viên tư thục cũng như đánh giá tác động của dịch COVID-19 đối với đối tượng này. Qua tính toán của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, khoảng trên 30.000-50.000 giáo viên tư thục các cấp bị ảnh hưởng.

Theo Anh Thư/Lao động

https://laodong.vn/giao-duc/de-xuat-ho-tro-giao-vien-18-trieu-dongthang-840440.ldo  

  • Từ khóa